Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlaması, yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen ciddi bir durumdur. Cızırtı, uğultu vb. hayali sesler duyma şeklinde tarif edilir. Toplumda, hayatlarının bir döneminde kulak çınlaması sorunu yaşayanların oranı %10'u bulmaktadır. Kulak çınlaması (tinnitus) nedir? Kulak çınlamasının nedenleri, belirtileri ve kulak çınlaması tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları Elazığ Özel Mediline Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü uzmanlarımıza sorduk.

Tinnitusun (Kulak çınlaması) Nedir?

Kulak çınlaması, kulakta gürültü veya zil sesi algısıdır. Yaygın bir sorun olan kulak çınlaması yaklaşık 5 kişiden 1’ini etkiler. Kulak çınlaması bir durumun kendisi değildir. Yaşla ilgili işitme kaybı, kulak yaralanması veya dolaşım sistemi bozukluğu gibi altta yatan bir durumun belirtisidir.

Her ne kadar rahatsız edici olsa da, kulak çınlaması genellikle ciddi bir şeyin belirtisi değildir. Yaşla birlikte kötüleşmesine rağmen, birçok insan için kulak çınlaması tedavi ile düzelebilir. Altta yatan bir nedenin tedavisi bazen yardımcı olur. Diğer tedaviler kulaktaki gürültüyü azaltır ya da maskeleyerek çınlamanın daha az fark edilir olmasını sağlar.

Tinnitusun (Kulak çınlaması) Çeşitleri Nelerdir?

Tinnitus’u işitilen sese göre farklı kategorize etmek mümkündür. Tonal ve Tonal olmayan olarak iki gruba ayrılır.

Tonal Tinnitus : Frekansı sabit, sürekli işitilen Tinnitus çeşididir ve en fazla görülen Tinnitus tipidir. Bu tip Tinnitus’a sahip kişilerin örneklemelerine göre; ıslık, vızıltı, uğultu ve zil sesi şeklinde işitilir. Tonal Tinnitus aralıksız olarak tarif edilir ve sesler hiçbir zaman kaybolmaz.

Tonal Olmayan Tinnitus: Aralıklıdır ve rahatsız edicidir. Cızırtı, takırtı, çatırtı, guruldama şeklindeki seslerle tarif edilir.

Tinnitusun (Kulak çınlaması) Belirtileri Nelerdir?

Herhangi bir dış ses olmadığında kulak çınlaması işitme sesinin rahatsız edici hissini içerir. Kulak çınlaması semptomları kulaklarınızdaki aşağıdaki hayali sesleri içerir:

– Çınlama

– Uğultu

– Kükreme

– Tıklama

– Tıslama

– Vızıldama

– Islık

Kulak çınlaması düşük bir tınlamadan yüksek bir gıcırtıya kadar değişebilir ve bunu bir veya iki kulakta birden duyabilirsiniz. Bazı durumlarda, ses o kadar yüksek olabilir ki, gerçek sesi ayırt etme veya duyma yeteneğinizi etkileyebilir.

Tinnitusun (Kulak çınlaması) Nedenleri Nedir?

Sesin sadece hasta tarafından duyulduğu subjektif tinnitusun birçok nedeni vardır. Bazen çınlama çözümü oldukça kolay (örneğin tıkayıcı bir kulak kiri) sorunlara bağlıdır. Bunun yanında yaşlılığa veya başka nedenlere bağlı işitme kaybı, enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi ve orta kulakta ki kemikçiklerin eklem yerlerinin sertleşmesi (otoskleroz, timpanoskleroz hastalıkları) gibi daha önemli nedenler de olabilir. Tinnitus baş ve boyun bölgesindeki damar balonlaşmaları (anevrizma) veya işitme ve denge sinirinden kaynaklanan bir tümörden (akustik nörinom) dolayı da olabilir. Bu problemlerde işitme kaybı da bulunabilir. Alerji, yüksek tansiyon veya düşük tansiyon, bazı tümörler, Diyabet, tiroid problemleri, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler ve bazı ilaçlar (kimi romatizma ilaçlan, antibiyotikler, sakinleştirici ilaçlar ve aspirin) tinnitusa neden olabilir. Her bir durum için tedavi farklıdır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir doktora muayene olmak ve kulak çınlamasının gerçek nedenini bulmak, doğru tedavi için önemlidir

İşitme sistemi 4 bölümden oluşmaktadır: Dış kulak, orta kulak, iç kulak ve beyin. Tinnitus (kulak çınlaması); bu bölümlerin herhangi birinden kaynaklanıyor olabilir.

Kulak çınlamasının basit ya da ciddi olabilecek birçok nedeni olabilir. 

Orta kulakta ya da kulak zarında, sıvı, enfeksiyon ya da bir hastalığın olması

İç kulak işitme sinirlerinde hasar oluşması (genellikle yaşa bağlı olarak, buradaki sinirler hasar görür)

Günümüzde tinnitusun en yaygın nedenlerinden biri yüksek sese maruz kalmadır. Bu durum işitme kaybına da yol açmaktadır. Ne yazık ki birçok kişi, yüksek şiddetli müzik, ateşli silahlar veya diğer kaynaklardan gelen aşırı yüksek sesin zararlı etkilerini pek umursamaz.

Tinnitus (kulak çınlamasının) nedenlerinden biri de gereksiz yere kullanılan aspirin, aminoglikozid antibiyotikler ve kinin içiren ilaçlardır.

Meniere hastalığı, geçici işitme kaybı, baş dönmesi, kulak çınlaması, kulak tıkanmasına neden olabilir. Bu hastalık aslında kulakta başlı başına soruna yol açar, kulak çınlaması ise sadece bir belirtisidir.

Subjektif (öznel) tinnitus bir nedeni de çok nadir gözlenen ve akustik nöroma olarak bilinen beyin tümörüdür. Bu tümör işitmeyi sağlayan sinir üzerinde gelişir ve tinnitusa (kulak çınlamasına) neden olur. Ender gözlenen bu durumda çınlama her iki kulakta değil genelde tek kulakta gözlenir.

Objektif (nesnel) tinnitusun (kulak çınlaması) nedenlerini bulmak genelde daha kolaydır. Objektif tinnitus tipi olan; pulsalit tinnitus=- nabız tinnitus, genellikle kan dolaşımıyla ya da kulak çevresinde normal ya da anormal kan damarları ile ilişkilidir. Pulsalit tinnitus nedenleri; gebelik, anemi (kan hücrelerinin eksikliği), aşırı aktif tiroid veya kulağa yakın kan damarlarında bulunan tümör olabilir. Ayrıca benign intrakranial hipertansiyon (BİH) denilen beyni çevreleyen sıvıdaki basınç artışı olarak tanımlanan hastalık nedeni ile ortaya çıkabilir.

Objektif tinnitus tipi olan; tıklama tipi kulak çınlamasına çene eklemlerindeki sorunlar ya da kulak ve çevresindeki kaslardaki sorunlar neden olabilmektedir.

Sıklıkla karşımıza çıkan nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Gürültüye Bağlı Çınlama

Bazı İlaçların Kullanımına Bağlı Çınlama

Kulak Enfeksiyonları

Sinüzit

Kulak kiri

Çene Eklem Problemleri

İç kulaktaki sinir uçlarında zedelenme

Presbiakuzi

Alerji

Düşük ya da yüksek tansiyon

Kardiyovasküler Hastalıklar

Kafa ya da Boyun Travması

Meniere Hastalığı

Otoskleroz

Bazı Tümörler

Tinnitusun (Kulak çınlaması) Tedavi Yöntemleri

Hastada tinnitusa neden olabilecek bir hastalık tespit edilirse öncelikle bu hastalığa yönelik tedavi planlanır. Ama genellikle tinitusa neden olabilecek bir hastalık bulunamaz. Bu durumda standart bir tedavi mevcut değildir. Ancak çok farklı tedavi yöntemleri  mevcuttur:

İlaçlar: betahistin hidroklorür, ginkgo biloba ekstreleri ve trimetazidine hidroklorür tüm dünyada en çok kullanılan ilaçlardır. Bunların yanı sıra vitaminler, çinko ve bakır gibi eser elementler de sıklıkla kullanılan ilaçlar arasındadır. Tinnitus bir çok hastada anksiyete ve depresyona neden olabildiğinden bu durumlarda anksiyolitik ve antidepresan ajanlar da kullanılır. Tüm bu ilaçlarla hastalarda belli oranlarda fayda sağlanır. Ancak tinnitusu tamamen tedavi eden bir ilaç mevcut değildir.

Maskeleme tedavisi:  Günümüzde tinnitus tedavisinde önemli yer tutar. Hastada işitme kaybı yoksa tinnitus masker denen cihazlar kulanılır. İşitme kaybı ile birlikte olduğunda işitme cihazları hem ses amplifikasyonu hem de tinnitus maskelemesi amacıyla kullanılır. Bunların yanısıra kasetçalar, CD çalar, ipod gibi cihazlarla da maskeleme yapılabilir.

Elektriksel uyarı:   Kulak çevresine yerleştirilen transdermal elektrodlarla yapılır. Hastaların bir kısmında başarılı sonuçlar verir.

Elektromanyetik stimülasyon:  Son yıllarda tinnitusta sıkça uygulanmaya başlanmıştır. Hastaların bir kısmında başarılı sonuçlar verir.

Lazer:   Son yıllarda düşük doz lazer ve ginkgo biloba eksterelerinin birlikte kullanımı ile başarılı sonuçlar elde edilen hastalar mevcuttur.

Retraining terapi: Tinnitus olgusuna beynin adaptasyonu ve bu sayede tinnitus şiddetinin azaltılması ve tinnitusun neden olduğu psikosomatik problemleri düzeltmeye yönelik bir tedavi modalitesidir.

Eski Klasik tedavilerle tinnitus tedavisinden  fayda sağlanması son derece azdır. Bize hastalar bizlere gelesiye kadar genellikle  bu sınırlı klasik tedavileri denerler. Değişik tedavi seçenekleri veya ilaçlar kullanmışlardır. Bu geçmişte kalan klasik yöntemler netice alan neredeyse yok sayılacak derecede azdır. Klasik yöntemler % 1-5 oranında anca başarı sunabilirler.

Ses Üreten Cihazlar: Uyumaya yardımcı olan cihazlardır. Yatak yakınında yer alan, size keyif verecek şekilde deniz dalgaları gibi sesler, şelaleler, yağmur veya yaz gece sesleri vererek, kulaktaki sesi baskılar. Tedavi etmez.  Anca kulak çınlaması hafif ise, uykuya dalmada yardımcı olabilmektedir.

Akustik Sinir Stimülasyonu: Geniş bant akustik sinyal adı verilen bir uyarı vererek kulak çınlaması için duyarsızlaştırmayı amaçlar. Kulaklık ile kullanır.

Bilişsel Davranış Terapisi: ( Cognitive Behavioral Therapy - CBT). tinnitusa karşı olumsuz yanıtı azaltmayı veya düzeltmeyi amaçlar. Ayrıca olumsuz otomatik düşünceyi daha pozitif ve gerçekçi düşünceye dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Amaç kaygı ve depresyonu azaltmak ve genel yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Ayrıca pek çok tedavi prosedürü tanımlanmıştır Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Acceptance and Commitment Therapy (ACT),  Tinnitus Activities Treatment (TAT), Tinnitus Retraining Therapy (TRT), Progressive Tinnitus Management (PTM) gibi. Bu tedaviler oldukça uzun süreleri kapsayabilmektedir tedaviler 30 aya kadar devam edebildiği bildirilmektedir. Çok ciddi multidisipliner hekim çalışma grupları gerekmektedir. Hastanın sabırlı olması düzenli olarak tedavileri takip edebilmesi gerekmektedir. Zaman ve beklenti kavramları, yöntemlerin özellikleri göz önüne alındığında bu tür tedavilerde başarıda sorunlar olabilmektedir.

Orta Kulak İçi Transtimpanik Enjeksiyon Tedavileri: Kulak içine kortizon enjeksiyonları bir müddet sıkça kullanılmıştır. Fakat bu uygulamalarda da yeterli başarı elde edilememiştir. Sıvı şekilde uygulanan kortizon kulak kanalı olan östaki tüpünden akıp genze drene olmaktadır. Bu nedenle kortizonu jel haline getirme çalışmaları devam etmektedir. Genellikle ani işitme kaybı veya meniere hastalığının ilk başlangıç günlerinde uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Kronik tinnitusta başarı şansı yok sayılabilecek kadardır. Ayrıca orta kulağa enjekte edilebilir Ani işitme kayıpları akut tinnituslarda kullanılmak üzere programlanmış AM-101 kodlu çalışılan;  Esketamine hydrochloride, yani N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) receptor antagonisti olan ilaçın  deneme araştırmaları devam etmektedir. Ayrıca hücre rejenerasyonu için TrkB antigonisti (7,8 dihydroxyflavone ) ile yeni araştırmaların olduğu japonya’dan bildirilmektedir.

Deep Brain Stimulation (DBS) : Derin Beyin Uyarımı (DBS) Parkinson Hastalığı, titreme ve diğer kronik tıbbi durumları olan hastalar için kabul edilmiş bir klinik prosedürdür. Elektromanyetik enerjiyle beyni uyarmak kavramına dayanır. Bununla birlikte, rTMS ve tDCS'nin aksine, DBS, doğrudan elektrotların beyin içine  cerrahi olarak yerleştirilmesini içeren invaziv bir prosedürdür. DBS'nin etkililiğine ilişkin verilerin çoğu, öncelikle başka bir durum için (Parkinson gibi) tedaviyi alan, ancak çevresel bir fayda olarak tinnitusu azalttığını bildiren kişilerden gelmektedir. DBS, yalnızca kulak çınlaması için uygun bir tedavi olarak düşünülebilirse, araştırmacılar uyarı için yerleştirilecek elektrotların beyindeki sınırlarının iyi belirlenmesi gerekir. Bu nedenle tinnitusta günümüzde henüz kullanımı başlamamıştır. Araştırma aşamasındadır. Günümüzde henüz uygulamalar rutin kullanıma girmemiştir.

Beyin Yüzey İmplantları (Brain Surface Implants): Bazı araştırmacılar tarafından , beyin yüzeyindeki implantların, yani cerrahi olarak beynin dış tarafına yerleştirilmiş elektrotların kullanımı amaçlanır. Diğer beyin stimülasyon teknikleri gibi, beyin yüzeyindeki implantlar hakkında bazı umut verici ön kanıtlar vardır. Ancak beyindeki ideal elektrod yerleşimini belirlemek için daha fazla araştırma gerekmektedir. Dahası, bu yaklaşım sinir cerrahisiyle ilgili önemli riskler nedeniyle karmaşıktır. Günümüzde henüz uygulamalar rutin kullanıma girmemiştir.

Vagus Nerve Stimulation (Vagus Sinir Uyarımı -VNS):  Vagus siniri boynundan geçerek beyni kalbe ve sindirim sistemine bağlar. Elektro stimülasyonu vagus sinirine uygulamak için implante edilmiş elektrot kullanımı epilepsi ve depresyonun tedavisinde etkili olarak gösterilmiştir. Bazı araştırmacılar, aynı uygulamanın kulak çınlaması olan hastalara yardımcı olabileceğine bildirmişlerdir. Vücuttaki diğer cihazlarda olduğu gibi, VNS de cerrahi implantasyonla ilgili risk taşır. Henüz 11 kişide denenmiş olup çok pahalı maliyet açısından en son çare olarak günümüzde düşünülmüştür.

RTMS (Repetetif Transkranial Manyetik Stimülasyon - Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım ) Tedavisi :  En yeni tedavilerden biridir. Dünyada saygın tıp fakültelerinde 2011 yılından bu yana yoğun olarak  kulak çınlamasında kullanılan bu cihaz, son iki yılda versiyonlarıGenişletilerek  son şeklini almış ve bu hali ile yeni jenerasyon r-TMS cihazını birimimizde tinnitus tedavilerinde başarılı sonuçlarıyla kullanmaya başladık. r- TMS cihazı ile kulaktaki çınlamanın nedenine bağlı olarak  % 65 - 70 lere  varabilen başarılar elde edilebiliyoruz. Türkiye'de çınlama alanında bilimsel bakış açısıyla ve ilk kez bu tedaviyi Günümüzde  yüzde yüz çözüm sağlayan bir tedavi  bulunmamaktadır. Yeni buluş ve yöntemlerle tinnitusta tedavilerden başarı elde etme önemli oranda artmıştır. Bu artış bile kulak çınlaması tedavisinde devrim niteliğinde sayılmaktadır. Güçlü elektromanyetik uyarıların bozulan  sinirsel hiperaktiviteyi azalttığı bilinmektedir.  Tinnitus,  beynin sinir korteksinde hiperaktivitenin bir fonksiyonu olduğuna inanılmaktadır, bu nedenle birçok araştırmacı bu uyarının tinnius algısını ve ciddiyetini azaltabileceğine inanmaktadır. Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım, elektromanyetik titreşimleri altta yatan beyin dokusuna iletmek için kafatası üstünde konumlanmış güçlü, noninvazif bir manyetik sargı ( bobin ) kullanır. r-TMS’nin  klinik etkinliğini için ve etkinliği yeterince sağlayabilmek için ideal bobin yerleşimi, stimülasyon frekansı, stimülasyon yoğunluğu ve hasta tedavilerinin sıklığı gibi tedavi protokollerini çok önemlidir. Bu nedenle işlem konuya hakim birimlerde bilinçli yapılması sonuçların başarısı için önemlidir.

Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) Tedavisi : Transkraniyal Doğru Akım Uyarısı, araştırmacıların, kulak çınlamasının altında yatan sinirsel hiperaktiviteyi asgariye indirir. Non-invaziv elektromanyetik tedavinin bir başka formudur. Hastalar saçlı derisinde elektromanyetik atımları kafatasından alttaki beyin dokusuna ileten elektrotlarla uygulanır. Elektriksel uyarı miktarı, her bir elektronun altındaki sinirsel uyarılmaya bağlı olarak değişir. Tinnitusta , tDCS  ile yapılan araştırmaların ve çalışmalardan başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Amerika Teksas, Avusturalya’dan yapılan Bazı çalışmalar, hastaların% 40 – 48 oranına kadar tedaviden yararlandığını göstermiştir. Bu yöntem birimimizde çok yakında diğer tedavilerle beraber kullanıma girecektir.

Kulak çınlamasının azalması için neler yapılabilir?

Kulak çınlamasının azalmasına yardımcı olacak yapmanız gereken ya da yapmamanız gereken bazı öneriler bulunmaktadır.

-    Yüksek sesli müziğe maruz kalmaktan uzak durun.

-   Tansiyonunuzu kontrol altında tutun.

-    Tuz alımını kısıtlayın (fazla tuz dolaşım sisteminizi bozacaktır).

-    Tuzlu yiyeceklerden uzak durun ve yemeğinize tuz eklemeyin.

-    Sinir sistemine uyarıcı etkisi olan kahve, kola ve sigaradan uzak durmaya özen gösterin.

-   Günlük düzenli egzersizler ile kan dolaşımınızı dengede tutun.

-   Yeterince dinlenin ve çok yorulmaktan sakının.

-   Sesten endişelenmeyin. Kulak çınlamanız sizin sağır olmanıza ve aklınızı kaybetmenize neden olmaz. Bu sesleri rahatsız edici ama önemsiz bir gerçek olarak kabul edin ve olabildiğince yok saymayı öğrenin. Bu çeşit kontrol ya kişinin kendini tembihlemesiyle ya da maskeleme yöntemiyle başarılabilmektedir.

-   Stres, asabiyet ve gerginlikten uzak durmaya çalışın.

Tinnitusun (Kulak çınlaması) tedavisi hakkında merak ettiğiniz konuları Elazığ Özel Mediline Hastanesi Kulak - Burun - Boğaz    Bölümü uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Hekimlerimizden online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 nolu Çağrı Merkezimizi  arayarak bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.


Sosyal Medyada Paylaşın: