Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Özellikle başta ve yüzde hissedilen keskin ağrılarla ortaya çıkan nevralji nedir? Nevralji nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gereken tüm detayları uzmanlarımız anlatıyor.

Nevralji Nedir?

Nevralji terimi, ağrıya duyarlılık anlamına gelen sinirler ve “algesia” ile ilgili iki kelimeli “nöro” anlamın bir kombinasyonunu ifade eder. Bu nedenle nevralji, bir veya daha fazla sinirde hissedilen ağrıyı tanımlar.

Normalde ağrı, ağrı reseptörlerinin uyarılmasıyla tetiklenir, ancak nevralji durumunda, bu reseptörlerin uyarılması olmaksızın ağrı meydana gelir ve bunun yerine sinirlerin yapısında veya işlevinde anormal bir değişiklik oluşur.

Nevralji, tahriş olmuş veya hasarlı bir sinire bağlı keskin, yanma ve genellikle şiddetli bir ağrıdır. Bu ağrı, vücudun bir bölgesinde aralıklı olarak oluşabilir.

Nevralji Belirtileri Nelerdir?

Nevralji ağrısı, bıçak saplanması, elektrik çarpması gibi, çok şiddetli, genellikle kısa süreli ve bölgeyle sınırlı ağrılar olabiliyor. Hastalığın tanısında erken teşhis ise çok önemli. Bazen kanser, multiple skleroz, damar hastalıkları, sinir hasarı gibi önemli ve erken dönemde tanı konulması gereken hastalıkların ilk habercisi olabilir. Şüphe duyulan ağrılar önemsenmeli ve mutlaka nedeni araştırılmalı.

Nevraljiniz varsa, aşağıdakileri yaşayabilirsiniz:

– Etkilenen cilt son derece hassastır.

– Ağrı keskindir. Yanma, soğuk veya elektrik çarpması gibidir.

– Sinirden beslenen kaslar zayıf veya felçli gibi hissedilir.

– Acı sürekli olabilir veya gelip gidebilir, ancak her zaman aynı yerdedir. Ayrıca bölgede

Bacağınızda yanma : Bacağınızdaki yanma hissini önemsemiyor musunuz? Dikkat! Bu bir nevralji belirtisi… Nevralji çok sayıda siniri etkilediği gibi bacakta da görülebiliyor. Özellikle bacağın uyluk yan yüzeyinde yanma şeklinde kendini gösteriyor. Bu uyluk siniri nevraljisi pantolon veya elbise teması halinde acımaya neden olabiliyor.

Şiddetli ve kısa süreli ağrılar : Şiddetli ve kısa süreli ağrılar çekiyorsanız sizde de nevralji olabilir! Keskin, bıçak saplanması, elektrik çarpması şeklinde olan nevraljiler çok şiddetli ve genellikle kısa süreli ağrılar olabiliyor. Özellikle bölgeyle sınırlı olan bu ağrılar için bir uzmana görüşülmesi gerekiyor.

Ağrı kesici ile ağrılarınız dinmiyor : Ağrı kesiciler ağrılarınızı azaltıyor ya da kısa bir süreliğine geçiyorsa bile bu durum sizi yanıltmasın. Dikkat! Bu bir nevralji belirtisi… Kısa bir süre hissedilen, kendi kendine veya basit bir ağrı kesici ile ortadan kalkan ağrılar geçici bir travma ile ortaya çıkmıştır ve araştırılmasına gerek olmayabilir. Ancak ilaç kullandığınızda geçse bile tekrar eden ve nedeni bilinmeyen ağrılar için bir uzmana başvurulmalı.

Saçınızı tararken kafa derinizde ağrı : Saçınızı tararken kafa derinizde ağrı hissediyorsanız dikkat! Sizde de nevralji olabilir… Özellikle başın arka kısmından, ense bölgesine doğru, genellikle tek taraflı saçlı deride kendini gösteren oksipital nevralji saç tarama sırasında fark ediliyor. Böyle bir sorunla karşılaşanların ağrının nedeninin araştırılması için bir doktora başvurması gerekiyor.

Yüzünüze dokunduğunuzda veya herhangi bir temas halinde ağrı : Yüzünüze dokunduğunuzda veya herhangi bir temas halinde anlamsız bir ağrı hissediyorsanız dikkat! Ağrıya neden olmayacak bir etkenin ağrıyı tetiklemesi veya şiddetli ağrı ortaya çıkartabilmesi nevraljinin bir tanımlayıcısı. Bu tür ağrılar bazen çarşafın veya elbisenin ilgili bölgeye teması ile de tetiklenebiliyor.

Ağrılarınız birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren ve yine birdenbire kaybolan nöbetler şeklinde : Sizin de ağrılarınız birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürüyor ve birdenbire mi kayboluyor? Dikkat bu da bir nevralji belirtisi... Hareket, yorgunluk, bölgesel basınç, hatta sadece bir öksürük, bir hıçkırık ya da bir esneyiş bile ağrıyı başlatabiliyor. İki nöbet arasında hasta kendini iyi hissedebilir ancak bu yanıltıcı olmasın. Bu tür ağrılardan şikayet edenler mutlaka bir uzmana başvurup sebebini öğrenmeli.

Zona sonrası ağrıları : Zona sonrası ağrılarınız geçmiyorsa dikkat! Bir suçiçeği virüsü olan zona sonrasında ortaya çıkan ağrılar da nevralji belirtisi olabiliyor. Postherpetik Nevralji adı verilen bu ağrılar 3-6 ay kadar devam edebiliyor.

Elmacık kemiğinizde baskı : Elmacık kemiğinizde ani acı hissediyorsanız dikkat! Sizde de nevralji olabilir… Üst dudak, ağız köşeleri, elmacık kemiği, çene ve göz civarında olan çakıcı ağrı çeşidi Trigeminal Nevralji olabilir.

Rüzgar esintisi bile ağrılarınızı tetikliyor : Rüzgar esintisi bile ağrılarınızı tetikliyorsa dikkat! Basit gibi görünse de bu da bir nevralji belirtisi… Rüzgar esintisinin hafif etkisi sonucu yüzde meydana gelen ağrılar allodini etkisi oluşturuyor. Bu durum çevresindeki insanların hastaya inanmamasına, şikayetlerin psikolojik olarak değerlendirmesine neden olabiliyor. Ancak; bu durum göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Bu şikayeti yaşayan kişilerin bir uzmana başvurması gerekiyor.

50-70 yaş arasında nevralji hastalığının en sık görüldüğü yaş. Özellikle bu yaş aralığında olanların ağrılarını hafife almaması gerekiyor. Bunun yanı sıra her yaş grubunun risk altında olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Nevralji türleri nelerdir?

En sıklıkla görülen spesifik nevralji çeşitleri: Trigeminal Nevralji, Postherpetik Nevralji, Oksipital Nevralji ve Glossofarengeal Nevralji'dir. Sinir hasarına bağlı vücudun belli bölgelerinde ortaya çıktığında o bölgenin ismiyle de adlandırılabilirler. Mesela oldukça nadir görülen interkostal nevraljilerde kaburgaların arasında yanıcı batıcı tarzda ağrılar ortaya çıkabilir. Fakat bu durum oldukça nadir görülmektedir. 

Trigeminal  Nevralji : Nevraljiler arasında en sık gördüğümüz tip Trigeminal Nevralji'dir. Trigeminal sinir kafa sinirlerinin beşincisidir ve yüzün duyusal innervasyonunu ve çiğneme kaslarının çalışmasını sağlar. 3 dalı vardır. Birinci dalı alın, kaş ve gözün üstünü, ikinci dalı üst dudak kenarına kadar olan yanak bölgesini, üçüncü dalı da alt dudak kenarından başlayan çene bölgesini besler. Yüzün tek bir yarımında trigeminal sinirin dağıldığı alanda ani, paroksismal (fasılalarla gelen), şimşek çakar tarzda şiddetli ağrıya trigeminal nevralji denir. Çok nadir olarak iki taraflı görülebilir. Genelde tek bir dalı; en sıklıkla da ikinci dalı tutar. 

Hastalarda yüze dokunulmasıyla, yemek yerken, traş olurken, bir şey içerken, diş fırçalarken, makyaj yaparken, konuşurken, yüz yıkarken, gülerken ve hatta bazen konuşurken bile ağrı ortaya çıkabilir. Bu hastalar genellikle bu ağrılarla diş hekimlerine başvururlar; hatta tanı konmadan önce bir çok hasta ağrı tarafındaki bütün dişlerini çektirmiş olurlar. 

Postherpetik Nevralji : Zona hastalığı Herpes Zoster virisünün sebep olduğu bir hastalıktır. Sinire yerleşen virüs sinirin innerve ettiği dermatom (yayılım yolu) boyunca ağrı, kaşınma ile tanımlanır ve cittle suçiçeği benzeri cilt lezyonları görülür. Uygun tedavi uygulandığında cilt lezyonları ve akut şiddetli ağrı 2-4 haftada geçer. Bazı dırumlarda ağrı hiç geçmeyebilir ya da döküntüler geçtikten bir dönem sonra tekrar başlayabilir. Genelde kabul edilen görüş cilt döküntüleri geçtikten 3 ay sonra ağrının hala devam etmesi Postherpetik Nevralji (PHN) olarak tanımlanmaktadır. Zona sonrasında postherpetik nevralji gelişimde bazı risk faktörleri mevcuttur. İleri yaş hastalarda PHN görülme oranı daha yüksektir. Akut hastalık sırasında deri döküntülerinin fazla olması ya da akut ağrının şiddetli olması da PHN gelişiminde risk faktörü olarak kabul edilmektedir. 

Oksipital Nevralji : Kafanın arka tarafında ense kökünden tepeye kadar olan bölgede duyuyu oksipital sinirler sağlar. Bu sinir trasesi boyunca şimşek çakar tarzda yanıcı, sürekli ağrılar oksipital nevraljiyi düşündürür. 

Glossopharengeal Nevralji : Bu durum da oldukça nadir görülmekle birlikte oluşturduğu semptomlar açısından oldukça önemlidir. 9. kafa çifti olan glossofaringeus sinirinin paroksismal ağrılı hastalığıdır. Ağrılar dil ve boyunda hissedilir. İleri durumlarda hastalar yutamazlar ve tükürükleri ağızdan akar. Bazen ağrı ataklarına kardiyovasküler senkop (bayılma) atakları da eşlik edebilir.

Nevralji oluşum nedenleri?

Normal bir ağrının oluşabilmesi için ağrı algılayıcı hücrelerin uyarılması, bu uyarıların sinir lifleri ile beyine taşınması gerekir. Ancak nevraljide ağrı, bu algılayıcılardan bağımsızdır. Duyu iletiminde görevli sinir liflerinin yapısında ve işlevinde meydana gelen bir bozukluğa bağlı olarak ağrı ortaya çıkar. Nevraljiye neden olabilecek birçok hastalık vardır. Ancak birçok hastada bu nedenlerden herhangi birine rastlanmamaktadır.

Nevraljiye neden olan hastalıklar 

Diyabet

Kronik böbrek yetmezliği

Kimyasal ajanlar

Suçiçeği, sifiliz, AIDS gibi enfeksiyon hastalıkları

Bazı kanser ilaçları

Multiple Skleroz (MS)

Tümör, Damarsal bozukluklar, Kemik ve yumuşak doku bozuklukları nedeniyle sinirlere bası uygulanması

Travma

Nevralji Tedavisi hakkında merak ettiğiniz konuları Elazığ Özel Mediline Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümümü uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Hekimlerimizden online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.

Sosyal Medyada Paylaşın: