Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Yemek borusu yenilen besinlerin mideye taşımakla görevli içi boş bir organdır. Yemek borusunun tıptaki adı özofagus, göğüs kafesinde yer almaktadır. Ve ağız boşluğunun aşağı bölgesinden başlayarak omurilik ve soluk borusu arasından mideye kadar uzamaktadır. Yaklaşık olarak uzunluğu 25 ve 30 cm arasında değişmektedir. Yemek borusunda oluşan kanserlere de yemek borusu kanseri veya özofagus kanseri denilmektedir. Yemek borusu kanseri diğer kanser türlerine göre daha az görülmektedir. Bu kanser türü genelde yemek borusunun içinde olan hücrelerde başlar. Yemek borusunun herhangi bir kısmında kanser görülebilir. Erkekler bu kansere kadınlara oranla daha fazla yakalanmaktadır. Yemek borusu kanseri bazı bölgelerde yeme-içme alışkanlıklarına göre daha fazla yer almaktadır.

Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri Kimlerde Görülür?

Bu kanser türü yılda hemen hemen 5 bin hastada görülmektedir. Yeme-içme alışkanlıklarına göre bazı bölgeler de daha fazla görülür. Örneğin Türkiye’nin doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Ağrı, Kars gibi illerde skuamoz türünde yemek borusu kanseri daha çok görülmektedir. Bunun sebebi ise doğu bölgesinde genellikle sebzeden ziyade et ile beslenme çok görülür. Bunun yanı sıra çok sıcak çay gibi içeceklerinde sık tüketilmesi kanser için önemli faktörlerdir. Daha soğuk ülkelerde sıcak içeceklerin fazla tüketilmesi yemek borusu kanseri görülme sıklığını artırmaktadır. Diğer bir etken olan şey ise alkol ve sigara kullanımı, bunları kullanan kişilerde de yemek borusu kanseri olma riski vardır. Özofagus kanseri 60 yaş üstü yaşlılarda daha sık görülmektedir. Genç kişilerde ise nadir olarak görülmektedir.

Yemek borusu (Özofagus) kanserinin türleri nelerdir?

Yemek borusu kanseri, ilgili hücrelerin türüne göre sınıflandırılır. Sizde belirlenen yemek borusu kanseri türü tedavi seçeneklerinizi belirlemede yol gösterir. Yemek borusu kanseri türleri içerisinde aşağıdakiler yer alır:

Adenokarsinom: Özofagusun mukus salgılayan bezlerini oluşturan hücrelerde başlar. Adenokarsinom sıklıkla yemek borusunun aşağı kısmında oluşur. Adenokarsinom dünyada en sık görülen yemek borusu kanseri formudur ve öncelikli olarak beyaz erkekleri etkiler.

Skuamöz hücre karsinomu: Skuamöz hücreler, yemek borusunun yüzeyini döşeyen düz, ince hücrelerdir. Skuamöz hücre karsinomu en sık yemek borusunun üst ve orta kısmında oluşur. Skuamöz hücre karsinomu dünya genelinde en yaygın yemek borusu kanseridir.

Diğer nadir türler. Bazı nadir yemek borusu kanseri formları arasında küçük hücreli karsinom, sarkoma, lenfoma, melanoma ve koryokarsinom bulunur.

NOT: SİGARA içiyorsanız mutlaka bir uzman ile görüşün. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Sigarayı bırakmak kanser tedavisine çok yardımcıdır. Aynı zamanda başka kanser gelişme riskini de azaltmış olursunuz**.

Yemek borusu (Özofagus) kanseri Evreler nelerdir?

Doktorlar, yemek borusu kanserinin evrelerini Roman rakamları ile ifade ederler (I, II, III, ve IV). Evre I “erken evre kanseri” ve Evre IV “ileri evre kanser”i ifade eder. İleri evrede kanser vücudun diğer organ ve/veya dokularına yayılım göstermiştir.

Yemek borusu kanserinin evresi şunlara bağlıdır:

Yemek borusu duvarını ne kadar derin tutmuştur

Tümörün yeri (üst, orta veya alt yemek borusu kısmı)

Kanser hücrelerinin lenf düğümlerine ve/veya uzak organlara yayılımı

Evre I-II (Adenokanser)

Evre IA Kanser yemek borusunun iç katlarını tutmuştur. Grade 1 veya 2’dir.

Evre IB Kanser yemek borusu duvarını tutmuştur ve Grade 3’tür. Veya, yemek borusunun kas tabakasını tutmuştur ve Grade 1-2’dir.

Evre IIA Kanser yemek borusunun kas tabakasını tutmuştur ve Grade 3’tür.

Evre IIB Kanser yemek borusunun dış tabakasını tutmuştur. Veya kanser dış tabakayı tutmamıştır ama komşu birkaç lenf nodunu tutmuştur.

Evre I-II (yassı hücreli yemek borusu kanseri)

Evre IA Kanser hem iç hem de duvarı tutmuştur, Grade 1.

Evre IB Kanser yemek borusu duvarını tutmuştur ve Grade 2-3’tür. Veya kanser yemek borusunun alt kısmında kas tabakasını veya dış kısmını tutmuştur, Grade 1’dir.

Evre IIA Kanser üst ve orta yemek borusundadır ve yemek borusunun kas ve dış tabakasını tutmuştur ve Grade 1’dir. Veya kanser yemek borusunun alt kısmındadır ve yemek borusunun kas ve dış tabakasını tutmuştur ve Grade 2-3’tür

Evre IIB Kanser yemek borusunun üst ve orta kısmına yerleşmiştir, yemek borusunun kas veya dış tabakasını tutmuştur ve Grade 2-3’tür. Veya kanser yemek borusunu dış katını tutmamıştır ama komşu birkaç lenf düğümü tutulmuştur.

Evre III ve IV (Her iki tip yemek borusu kanseri)

Evre IIIA

Aşağıdakilerden herhangi biri:

Kanser dış tabakayı tutmamıştır ve kanser hücreleri komşu 3-6 lenf düğümünde bulunur.

Veya dış tabakayı tutmuştur ve aynı zamanda komşu 1-2 lenf düğümünde bulunur.

Veya kanser yemek borusu duvarını aşmıştır ve komşu diyafram veya plevra (akciğer zarı) gibi dokuları tutmuştur. Lenf düğümlerinde kanser hücreleri yoktur.

Evre IIIB Kanser hücreleri yemek borusunun dış tabakasını tutmuştur ve kanser hücreleri komşu 3-6 lenf düğümünde bulunur.

Evre IIIC

Aşağıdakilerden herhangi biri:

Kanser komşu dokuları tutmuştur ve kanser hücreleri komşu 6’ya yakın lenf düğümünde bulunur.

Veya kanser hücreleri 7 ve 7’den fazla komşu lenf düğümünde bulunur.

Veya kanser nefes borusunu (trakea) veya komşu organları tutmuştur ve cerrahiyle çıkartılamaz.

Evre IV Yemek borusu kanseri karaciğer, akciğerler veya kemik gibi uzak organlara yayılım göstermiştir.

Yemek borusu (Özofagus) kanseri Tanı Yöntemleri nelerdir?

Yutma güçlüğü veya açıklanamayan kilo verme şikayetleriyle hekiminize başvurduğunuzda, hekiminiz tıbbi öykünüzü dinleyip fizik muayenesini gerçekleştirdikten sonra  şikayetlerinize neden olan bir büyüme (tümör) olup olmadığını belirlemek için kimi tetkikler isteyebilir:

Endoskopi Tanı için genellikle ilk başvurulan tetkik yöntemi olan endoskopide, hekim ucunda kamera olan esnek bir boru ile yemek borunuzun içine bakabilir ve gerekli gördüğü taktirde patolojik incelemeler için kimi örnekler alabilir.

Özofagus ve Mide Röntgeni (Baryum Yutma Testi) : Bu test özofagustaki anatomik değişiklikleri görüntülemek için kullanılır. Röntgen ışınları altında tespit edilebilen sıvı bir ilacın yutulması ve yemek borusundan geçişi esnasında görüntüsü elde edilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması : Özefagus kanserinden şüphelenilen vakalarda, tümörün etraf organlara temas edip etmediğini, özellikle karaciğer ve akciğer metastazları olup olmadığını saptamak için kullanılır.

Endoskopik Ultrasonografi (EUS) : Endoskopi yöntemindekine benzer, fakat ucunda ultrasonografi cihazı bulunan esnek bir boru yardımıyla tümör üzerinde ses dalgalarıyla inceleme yapılır. Tümörün özefagus duvarının içerisindeki yayılımı ve derinliği ile çevresindeki lenf düğümlerinin durumu tetkik edilir.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) : Bu nükleer test, hücrelerdeki aktiviteyi ölçmek ve olası kanser yerleri hakkında bilgi almak için kullanılabilir. Özellikle uzak organlara, kemiklere ve lenf düğümlerine olabilecek metastazlar hakkında bilgi alınabilir.

Yemek borusu (Özofagus) kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Özofagus kanserinde esas tedavi cerrahidir. Ameliyata karar vermeden önce elde edilen tüm kriterlere göre vakalar tedavi yönünden iki büyük gruba ayrılır: 

Cerrahi Tedavi

I- İnoperable olgular: Ameliyata lüzum görülmeyen ameliyatla netice alınamayacak çok ilerlemiş vakalardır. İnoperable olgular: 

a) Gerek organ içinde ve komşuluk yoluyla ileri derecede yayılmış olanlar, 

b) Klinik olarak ve Bilgisayarlı Tomografi ve MR ile yapılan tetkikler neticesinde mediastinal, paraözofajial, bronşial, supraklaviküler ve paraaortik lenf bezlerini atake olanlar. 

c) Genel durumu çok bozuk, ileri derecede kaşektik ve kalp yönünden büyük bir girişimi kaldıramayacak olanlar. 

d) Özofago-bronşik fistül olanlar 

e) Uzak metastazı, bilhassa yaygın karaciğer metastazı olan vakalar. 

Bunlarda yapılacak tedavi palyatif bir tedavidir. Hastanın yaşadığı müddet zarfında sadece beslenmesini temin etmeye yarayan müdahaleler; bu da iki şekilde yapılmaktadır: 

1- Endo-özofajial tüp yerleştirilmesi; Özel olarak yapılmış tüpler, özofagus pasajını daraltmış veya tıkamış tümörlü doku içinden geçirilerek özofagusa, bir ucu yukarıda, diğer ucu midede olmak üzere yerleştirilir. Bu tüp içinden hastanın beslenmesi sağlanır. 

2- Gastrostomi: Mide açılarak içine kalınca özel kauçuk bir tüp yerleştirilir. Bu tüpün diğer ucu ciltten geçirilerek dışarı alınır ve tespit edilir. Buradan da hasta yaşadığı sürece beslenmesi sağlanır. 

Il- Operable olgular: Ameliyat edilerek, tümörlü doku çıkarılabilen olgulardır. 

Bu olgularda iki şekilde tedavi mümkündür: 

Kürable: Erken yakalanmış sadece mukozal submukozal yayılma gösteren tümörlerde yapılan radikal tedavidir. Bunlarda beş ve on senelik yaşama oranı yüksektir. Kürable vakalar ideal olanlardır, maalesef bu evrede ameliyat edilen vakalar çok azdır. 

Rezektable: Daha ileri evredeki (ikinci, üçüncü evre) yakalara uygulanan tedavidir. Bunlarda beş ve on senelik yaşama oranı düşüktür. 

Yemek borusu (Özofagus) Kanserinde Cerrahi Teknikler:

Tümör üst ve orta bölümünde ise: Laparatomi yapılır ve Thoraks açılmadan, boyundan yapılan insizyonla, total olarak özofagus (Thorakotomisiz özofajektomi) çıkarılır. Özofagus üst ucu ile mide serbestleştirilerek anastomoz yapılır (Özofagogastrostomi) veya özofagusu salim olan üst ucu ile mide arasına, duruma göre ya transvers kolon veya jejunum parçası replase edilir. (Özofago - jejunostomi + jejuno gastrostomi) veya (özofago - transversostomi + transversogastrostomi). 

Tümör alt bölümde, kardia hizasında lokalize ise; Thoracofreno laparatomi ile soldan 8 kot hizasından batına ve toraksa girilir. Bu durumda parsiyel özofajektomi ve proksimal gastrektomi yaptıktan sonra özofago - gastrostomi gerçekleştirilir. 

Yardımcı tedavi (Adjuvan tedavi): Histopatolojik teşhise ve evreye göre adjuvan tedavi olarak radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi yapılmaktadır.

Yemek borusu (Özofagus) Kanserinde Tedavi sonrası Takip

Yemek borusu kanseri tedavisinden sonra düzenli olarak 3-6 ayda bir kontrollere gitmelisiniz. Herhangi bir problem yaşarsanız mutlaka doktorunuza başvurun.

Yemek borusu kanseri tekrarlayabilir. Göğüs kafesi içinde veya karaciğer gibi vücudun başka bir bölgesinde nüks edebilir.

Kontrollerde kanser tedavisin yan etkilerine bağlı problemler de tespit edilebilir.

Kontrollerde fizik muayene, kan testleri, düz radyografi ve bilgisayarlı tomografi, endoskopi ve diğer gerekli testler yapılır.

Kanserinizin olduğunun ortaya çıkması hayatınızı ve size yakın olanların hayatını değiştirecektir. Kanserle mücadele ederken yardıma ihtiyacınız olması çok normaldir. Tüm tedavi süreciyle, aileniz, iş hayatınızla ilgili birçok kaygı ortaya çıkacaktır.

Çevrenizden yardım alabileceğiniz kişiler şunlardır:

Doktorlar, hemşireler, diğer sağlık çalışanları

Sosyal hizmet uzmanları, danışmanlar

Destek grupları; kanserli hastalar, aile fertleri

Kanser Tedavisi Araştırma Çalışmaları

Doktorunuzla eğer gerekiyorsa bu tür çalışmalar katılmanın gereğini, hangi araştırma çalışmalarına katılabileceğinizi paylaşmanız en doğru yaklaşımdır. Bu çalışmalardan fayda göreceğiniz her zaman doğru değildir.

Yemek Borusu Kanseri Tedavisi  hakkında merak ettiğiniz konuları Elazığ Özel Mediline Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzman ekiplerine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Hekimlerimizden  online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 nolu telefonumuzu arayarak bilgi alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.


Sosyal Medyada Paylaşın: