Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Vezikoüreteral Reflü nedir?

Böbreklerin en önemli işlevleri kandaki zehirli maddeleri temizleyerek bunların idrar olarak atılmasını sağlamaktır. İdrar böbrekler tarafından yapıldıktan sonra üreter olarak adlandırılan tüpler vasıtası ile idrar torbasına (mesane) ulaştırılıp depolanır. Her iki tarafta üreter ve mesane arasında adeta bir kapak mekanizması ile idrarın geriye, yani böbreklere kaçması engellenir. İşeme esnasında idrar torbası kasılıp üretral sfinkter (üretrayı saran halka şeklindeki kas) açılarak idrarın mesaneden üretra olarak kanaldan dışarıya akması sağlanır. Burada böbreklerden itibaren açıklığına kadar tüm sistem üriner kanal olarak adlandırılır. Vezikoüreteral reflü idrarın mesaneden böbreklere doğru kaçması durumudur.

Vezikoüreteral Reflü belirtileri nedir?

– İdrar yaparken yanma hissi

– Sık sık, az miktarda idrar yapmak

– Kanlı veya kokulu idrar

– Yüksek ateş

– Karında veya belde ağrı

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisi zor olabilir. Bazı belirtileri şunlardır:

– Açıklanamayan yüksek ateş

– İshal

– İştahsızlık

– Sinirlilik

İdrar yolu enfeksiyonu dışında vezikoüreteral reflü farklı belirtilere de sebep olabilir. Bunlar:

– Altına kaçırmak

– Kabızlık

– Yüksek tansiyon

– İdrarda protein

– Böbrek yetmezliği

Böbreklerden birinin veya her ikisinin idrar toplama yapılarının şişmesidir.

Vezikoüreteral Reflü nedenleri nelerdir?

Vezikoüreteral reflü ya üreter borucuklarının mesaneye giriş kısmındaki doğuştan hasarına bağlı ya da aşağı idrar yollarının doğuştan uretral valv gibi nedenlere bağlı tıkanması sonucu mesane basıncının yükselmesine bağlı olarak oluşur.

Ayrıca nörojen mesane gibi mesane basıncının arttığı durumlarda, üreter borucuklarının mesaneye giriş kısmındaki mesane kaslarının doğuştan hasarına bağlı da gelişebilmektedir.

Vezikoüreteral Reflü nasıl tedavi edilir?

 Tedavi seçiminde çocuğun yaşı, vezikoüreteral reflünün şiddeti, böbreğin etkilenme durumu, işeme alışkanlıkları, ailenin sosyokültürel durumu gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmaktadır.

İzlem protokolü: İlk üriner sistem enfeksiyonu atağı tedavi edilip vezikoüreteral reflü tanısı konulmasını takiben hastaların çok önemli kısmında uygulanır. İzlem protokolünde aşağıdaki prensiplere uyulmaktadır:

Antibiyotik profilaksisi: İdrarın enfekte olmasını engellemek amaçlı kullanılır. Böbreğe kaçan idrar mikrop içermediği sürece skara (yara) yol açrnaz. Bu nedenle tedavi dozunun 1 /3′ü oranında antibiyotik her gün tek seferde ağızdan uygulanır. İlacın genellikle gece yatarken kullanılması önerilir.

İşeme eğitiminin verilmesi: Üriner sistem enfeksiyonu konusunda da bahsi geçtiği üzere çocuklarda işeme disfonksiyonu mevcutsa buna yönelik öneriler uygulanır. Düzenli tuvalet yapmanın özendirilmesi ve tuvalet temizliğinin nasıl yapılması gerektiğinin öğretilmesi önemlidir. Erkek çocuklarında sünnet yapılması, ürıner sistem enfeksiyonu oluşmasını engellemenin yanında idrar örneklerinin alınmasında kirlenmeyi de engellemede faydalı olacaktır.

Üriner sistem enfeksiyonunun kontrolü: Hastaların düzenli olarak idrar tahlili ve kültürü yapılarak üriner sistem enfeksiyonu varlığı kontrol edilir.

Vezikoüreteral reflünün takibi: Hekimin gerekli gördüğü sıklıkta iseme sistoüretrogramı yapılarak vezikoüreteral reflünün durumu kontrol edilir.

Böbrek etkilenmesinin kontrolü: Düzenli aralıklarla USG ve sintigrafik tetkiklerle izlem süreci boyunca renal parankimin etkilenme durumu incelenir.

İzlem protokolu, yaşla birlikte mesane fonksiyonlarının düzeleceği, anatominin olgunlaşacağı ve buna bağlı olarak vezikciüreteral reflüde kendiliğinden toparlanma yasanacağı gerçeğine dayanmaktadır. ilgili tabloda vezikoüreteral reflünün kendiliğinden düzelme oranları görülmektedir. Vezikoüreteral reflünün düzeltilmesi için cerrahiye gerek kalmaması bu tedavi yönteminin en önemli avantajıdır. Ancak, sürekli antibiyotik kullanılmasının sebep olabileceği antibiyotiğe karşı direnç gelişme riski, ailenin uzun süreli bir takip için uyumlu olması gerekliliği, düzenli aralıklarla İSU çektirme ihtiyacı ve takip esnasında pyelonefrit geçirme riski bu yöntemin dezavantajlarını oluşturmaktadır.

 Cerrahi olarak reflünün düzeltilmesi endoskopik, robotik, laparoskopik veya açık cerrahi ile gerçekleştirilebilir.

Endoskopik tedavi: Birçok ağır olmayan reflüde ilk tedavi seçeneği olarak görülmektedir. İdrar kanalının keseye bağlandığı noktaya ufak bir miktar vücut ile uyumlu sentetik malzeme enjekte edilerek anatomik bozukluğun düzeltilmesine dayanan bu yöntemler uygulama kolaylığı ve düşük yan etki oranları ile birçok cerrah tarafından tercih edilmektedir. Bu yöntem ile I. ve II. derece reflüler %78,5 oranında başarı ile tedavi edilebilmektedir. Reflü ciddiyeti arttıkça veya idrar yapma bozuklukları tabloya eklendiğinde bu başarı oranı %50-60 düzeyine düşmektedir.

Açık cerrahi: Bu yöntemlerle reflü düzeltilmesi idrar kanallarının idrar kesesine giriş noktalarının yeniden şekillendirilmesine dayanır. Bu yolla yapılan düzeltmeler %92-98 gibi çok yüksek başarı oranlarına sahiptir. Bu tür ameliyatlar çocuklar tarafından çok zor olmadan tolere edilirler ve çoğunlukla bir hafta gibi kısa bir sürede çocuklar gündelik aktivitelerine geri dönebilirler.

Laparoskopik tedavi: Açık ameliyatlara benzer başarı oranlarına sahip olmasına rağmen ameliyat sürelerinin uzun olması ve cerrahi zorlukları nedeniyle çok popülarite kazanmamışlardır.

Robotik Cerrahi: Laparoskopik cerrahiye karşın robotik cerrahi hem getirdiği 3 boyutlu görüş imkanı hem de sağladığı üstün hareket kabiliyeti ile minimal invaziv cerrahide çığır açmıştır. Bu yöntem ameliyatlarda gerçekleşen kan kaybını ve enfeksiyon riskini azaltmakta ve ameliyat sonrası çocuğun yaşayacağı sıkıntıları en aza indirmektedir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem teknik hem de cerrahi deneyim kısıtlıdır.

Vezikoüreteral Reflü Tedavisi hakkında merak ettiğiniz konuları Mediline Hastanesi Üroloji Bölümü Uzman ekiplerine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Hekimlerimizden  online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 nolu telefonumuzu arayarak bilgi alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.

Sosyal Medyada Paylaşın: