Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Spinal Stenoz (Dar Kanal) Nedir?

Doğuştan ya da sonradan olma nedenlerle omurilik kanalının ve omurilikten çıkan sinirlerin geçtigi sinir kanallarının daralmasıdır. Spinal stenoz boyun ve bel omurgasında görülür. Boyun bölgesindeki Spinal stenoz servikal miyelopati olarak adlandırılır. Bu sebeple Spinal stenoz dan bahsedilince genellikle bel bölgesindeki stenoz anlaşılır. Spinal stenoz bel ve bacaklarda ağrıya yol açan sık rastlanan bir hastalıktır.

Birden fazla tipte spinal stenoza sahip olmak mümkündür.

Servikal stenoz - Servikal stenoz, daralma omurganın ilk yedi omurunun etrafındaki alanı etkilediğinde teşhis edilir.

Torasik stenoz - Spinal stenoz, omurganın en uzun kısmı boyunca boynun altından karına kadar uzanan herhangi bir yeri etkilediğinde torasik stenoz tanısı konur.

Lomber stenoz - En sık görülen spinal stenoz tipi olan lomber stenoz belin alt kısmını etkiler. Beş omurun etrafındaki omurgayı içeren lomber omurga, omuz bıçaklarının yaklaşık 6 inç altından başlar.

Spinal Stenoz  (Dar Kanal) nedenleri nelerdir?

Spinal stenozun en yaygın nedeni yaşlanmadır. Yaşlandıkça vücudunuzda dejeneratif bir süreç oluşur. Omurganızdaki dokular kalınlaşmaya başlayabilir ve kemikler büyüyerek sinirleri sıkıştırabilir. Osteoartrit ve romatoid artrit gibi durumlar da spinal stenoza katkıda bulunabilir. Sebep oldukları iltihaplanma omuriliğinize baskı yapabilir. 

Bu rahatsızlık genellikle L2 - L3, L3 - L4 ve L4 - L5 seviyelerinde gözlemlenir. Osteoartrit ve romatoid artrit gibi durumlar da spinal stenoza katkıda bulunabilir.Sebep oldukları iltihap omuriliğinize baskı uygulayabilir. Erken teşhis ve tedavi daralmanın ilerlemesine engel olur. Teşhis edilmeyen ya da yanlış teşhis edilen dar kanal hastalığı bulunduğu seviye haricinde farklı seviyeleri de etkileyebilir.

Stenoza neden olabilecek diğer durumlar şunlardır:

- Doğumda oluşan omurga kusurları

- Doğuştan dar bir omuriliğe sahip olmak

- Fıtıklı diskler

- Omurga eğriliği veya skolyoz

- Anormal kemik yıkımına ve yeniden büyümesine neden olan Paget’in kemik hastalığı.

- Kemik tümörleri

- Bir tür cücelik hastalığı olan akondroplazi

Spinal Stenoz  (Dar Kanal)  belirtileri nelerdir?

Servikal ve lomber spinal stenozu olan bazı kişilerde herhangi bir belirti görülmez. Röntgen veya diğer tıbbi görüntülemelerden tesadüfen sahip olduklarını öğrenirler. 

Semptomatik darlığı olan kişiler genellikle şunlardan şikayet eder:

Kalıcı ağrı - Ağrı sırtta veya boyunda, kalçada olabilir ve hatta bacaklara ve ayaklara kadar uzanabilir.

Bacaklarda veya ayaklarda motor kontrol kaybı - Bu, genellikle fiziksel aktivitede düşüşe neden olan topallama veya sık sık takılmaya neden olur.

Uzun süre ayakta durduğunuzda veya yürürken bacaklarda ağrı veya kramplar

İğnelenme, uyuşma, karıncalanma, sıcak ve soğuk hissi - Bu semptomlara zayıf sinir iletkenliği neden olur.

Zamanla sinir sıkışması, aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha fazla zayıflatıcı semptomlara neden olabilir:

Kas atrofisi - Sinir sıkışmasından muzdarip insanlar uzuvlarını daha az hareket ettirme eğilimindedir ve bunun sonucunda kas tonusu düşer.

Duruştaki değişiklikler - Spinal stenoz, insanların hafifçe eğilerek yürümesine neden olabilir.

Erektil disfonksiyon - Seks yapma yeteneğini kaybetmek, lomber spinal stenozun bir belirtisidir.

Bağırsak ve mesane inkontinansı - Lomber bölgedeki sinir sıkışması, kişinin bağırsaklarının kontrolünü kaybedebileceği, kauda at sendromu adı verilen ciddi bir duruma yol açabilir. (Şiddetli vakalarda, bağırsak veya mesane disfonksiyonu (idrar aciliyeti ve idrar kaçırma)

Torasik stenoz tipik olarak, tipik olarak yürüdükten ve ayakta durduktan sonra bacaklarda ve kalçalarda ağrıya, spazmlara ve güçsüzlüğe neden olur. Torasik stenoz, bağırsak ve mesane sorunlarının yanı sıra cinsel işlev bozukluğuna da yol açabilir.

Lomber stenoz esas olarak vücudun alt kısımlarını etkiler ve özellikle uzun süre ayakta durduktan sonra sıklıkla ayak veya bacakta uyuşma ve güçsüzlüğe neden olur. Lomber stenozu olan kişilerde bel ağrısı da görülebilir.

Spinal Stenoz  (Dar Kanal)  nasıl teşhis edilir?

Ayrıntılı bir hastalık hikayesi ve ardından fizik muayene yapılır. 

Belirtilerinizin nedenini saptamaya yardımcı olmak için aşağıdaki görüntüleme testleri gerekebilir:

Lomber omurganızın röntgenleri. Bunlar, spinal sinirleri iten ve / veya spinal kanalın daralmasını sağlayan spurs adı verilen kemik büyümelerini gösterebilir.

Görüntüleme testleri. Bir BT taraması veya MRI taraması, spinal kanal ve sinir yapılarına daha ayrıntılı bir bakış sağlayabilir.

Diğer çalışmalar. Sağlık uzmanınız bir kemik taraması, miyelogram (boya enjekte edildikten sonra çekilen bir CT) ve EMG (kas aktivitesinin elektriksel bir testi) isteyebilir.

Spinal Stenoz  (Dar Kanal) tedavisi nasıl yapılır?

Omurganın Spinal Stenoz  (Dar Kanal) hastalığının tedavisi bir ekip işidir. Bu ekipte ortopedist, beyin cerrahı, fizik tedavi uzmanı, aneztezi uzmanı, fizyoterapist gibi farklı disiplinlerden uzmanlar olmalıdır. Hasta bu ekip tarafından değerlendirilip tedavi planlaması yapılır, tedavinin değişik aşamalarında bu uzmanlar tedaviye katkıda bulunurlar. Spinal Stenoz  (Dar Kanal) tedavisinde ilk aşama ilaç tedavisi, kilo verme ve uygun egzersizlerdir. Ağrının durumuna göre fizik tedavi uygulamaları gündeme gelir. Bu tedavilere cevap alınamıyorsa, ağrı tedavisinde uzmanlaşmış anestezi doktoru tarafından omurilik çevresine yapılacak enjeksiyonlar ve bloklar faydalı olabilir. Ameliyatsız tedavi yöntemleri ile başarı sağlanamıyor ve ilerleyici his ve kuvvet kaybı ortaya çıkıyorsa cerrahi tedavi gündeme gelir. Cerrahiyi uygulayan ekipte ortopedist ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanı birlikte çalışır. Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon programı devam eder.

Spinal Stenoz  (Dar Kanal) ameliyatı nasıl yapılır?

Omurganın Spinal Stenoz  (Dar Kanal) ameliyatında amaçlar, omurilik ve sinirler üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak ve bu sırada omurgalar arasında kayma veya anormal hareket oluşma riski olursa, bunu önlemek için kemik yapıları birbirine tespit etmektir. Spinal Stenoz  (Dar Kanal) yeri ve kaç seviyede sıkışma olduğu, yapılacak ameliyatın tipini belirler. Ameliyatta kanal darlığına neden olan kemik, bağ, disk gibi yapılar gerekirse mikroskop kullanılarak alınır. Geçirilmiş kırık, bel kayması ve önceden ameliyat gibi nedenler yoksa tek seviyeli darlıklarda enstrüman (vida-çubuk) kullanımı gerekmez. Birden fazla seviyede darlık açılması gerekiyorsa veya yukarıda sayılan durumlar varsa, ameliyat sırasında vida ve çubuklar yardımı ile omurgaların birbirlerine tespiti gerekli olabilir. Ameliyatta sinir kökleri tek tek görülür ve bası yapan kemik (foraminotomi) veya disk alınarak (Diskektomi) rahatlatılır. Boşaltılan diskin yerine yüksekliğini korumak ve omurlar arası kaynamayı sağlamak için, PLİF (posterior lumbar interbody fusion) veya TLİF (Trans foraminal lumbal interbody fusion) adı verilen kafeslerin kullanımı gerekebilir.

Laminektomi: Bu prosedürle etkilenen omurun arka kısmı (lamina) çıkartılır. Laminektomi sinirlerin etrafında daha fazla alan yaratarak basıncı azalttığı için bazen dekompresyon cerrahisi olarak da adlandırılır. Bazı durumlarda, omurganın, gücünü korumak için metal donanım ve bir kemik grefti (spinal füzyon) ile komşu vertebralara bağlanması gerekebilir.

Laminotomi: Bu prosedürle, laminanın sadece bir bölümü, tipik olarak belirli bir noktadaki basıncı hafifletecek kadar büyük bir delik açarak çıkarılır.

Laminoplasti: Bu prosedür sadece boyundaki omurga (servikal omurga) üzerinde gerçekleştirilir. Lamina üzerinde bir menteşe oluşturarak omurilik kanalındaki boşluğu açar. Metal donanım, omurganın açılmış bölümündeki boşluğu kapatır.

Minimal invaziv cerrahi: Bu ameliyat yöntemi, yakın sağlıklı dokuya verilen zararı azaltacak şekilde kemik veya laminayı çıkarır.

Spinal Stenoz  (Dar Kanal) ameliyatının riskleri nelerdir?

Yapılacak cerrahi uygulamanın faydaları yanında oluşabilecek riskler de bulunmaktadır. 

Anestezi riski : Lokal ve genel anestezi işlemleri esnasında ve sonrasında (ameliyatta hastaya verilen pozisyon nedeniyle) riskler vardır. Ayrıca, anestezinin her şeklinde ve sedasyonda da ilaçlara bağlı oluşabilecek komplikasyonlar ve zararlar bulunmaktadır. 

Kanama riski : Çok nadir olsa da ameliyatım sırasında veya ameliyat sonrasında ileri derecede olabilecek bir kanama riskinin varlığından haberdarım.Kanama durumunda ek bir tedaviye veya kan transfüzyonuna ihtiyaç duyabilir. Antienflamatuar ilaçlar gibi medikasyonların kullanımı kanama riskini arttırabilir. 

Kan pıhtısı oluşum riski:  Kan pıhtısı her çeşit ameliyat sonrası oluşabilir. Kanama bölgesinde oluşan pıhtılar kan akımını engelleyip ağrı, ödem, hatta omurilik basısı, inflamasyon veya doku hasarı gibi komplikasyonlara yol açabilir. 

Çoğu durumda, bu boşluk yaratan operasyonlar spinal stenoz semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Ancak bazı kişilerin semptomları aynı kalır veya ameliyattan sonra daha da kötüleşir. Ayrıca enfeksiyon, omuriliği örten zardaki yırtık, bacak damarında kan pıhtılaşması ve nörolojik bozulma gibi komplikasyonlar oluşabilir.

Spinal Stenoz  (Dar Kanal) önlemek için ne öneriler ;

50 yaşına kadar neredeyse herkeste bir miktar omurga osteoartriti olduğundan,  Spinal Stenoz  (Dar Kanal)  gerçekten önleyemezsiniz. Ancak riskinizi azaltabilirsiniz. Omurganızı sağlıklı tutmanın bazı yolları:

Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz, belinizi destekleyen kasları güçlendirir ve omurganızın esnek kalmasına yardımcı olur. Yürümek, yüzmek, bisiklete binmek ve ağırlık çalışması gibi aerobik egzersizler sırtınız için iyidir.

İyi bir duruş sergileyin. Ağır nesneleri nasıl güvenli bir şekilde kaldıracağınızı öğrenin. Ayrıca sert bir şilte üzerinde uyuyun ve sırtınızın doğal kıvrımlarını destekleyen bir sandalyeye oturun.

Sağlıklı kilonuzu koruyun. Fazla kilo sırtınıza daha fazla baskı uygular ve Spinal Stenoz  (Dar Kanal)  semptomlarının gelişmesine katkıda bulunabilir.

Spinal Stenoz (Dar Kanal) Tedavisi hakkında merak ettiğiniz konuları Mediline Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümümüzün uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Hekimlerimizden online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 numaralı Müşteri Hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.Sosyal Medyada Paylaşın: