Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Scheuermann Hastalığı Nedir?

Scheuermann Hastalığı genelde 13-16 yaş aralığındaki büyüme çağında olan çocukları etkileyen bir omurga hastalığıdır. Jüvenil dönemde (gençlik dönemi) görüldüğü ve sırtta belirgin bir kifoz (kambur) oluşmasına sebep olduğu için ergenlik kifozu olarak da adlandırılır. Erkek çocuklarda daha sık görülür ve son yapılan çalışmalarda genetik etiyoloji ön plana çıkmaktadır. Oluşan kamburun yumuşak doku ya da kemikte meydana gelen bir patolojiden kaynaklandığı düşünülse de sebebi henüz tam olarak bilinmemektedir. Normal bireyin kifoz açısı 20-50 derece arasındayken, bu bireylerde açı genelde 55 derece ve üzerindedir. Vertebraların (omurlar) arka bölgeleri normal büyümeye devam ederken ön bölgelerindeki büyüme durur ve omurlar kamalaşmaya başlar. Omurgadaki bu eğri en sık sırtta, daha sonra da sırt-bel bölgesi bileşkesinde bulunur.

Kötü duruşa bağlı oluşan kifozdan en büyük farkı, postüral kifozda bireyden dik durmasını talep ettiğinizde duruşunu düzeltebilir fakat scheuermann hastaları istese dahi kamburunu düzleştiremez. Bu deformite git gide rijit (sert) bir hal alır ve tedavisi postüral kifoza göre daha zordur. Bu hastalığın tanısında, röntgen, nörolojik testler ve omurga bozukluğuna bağlı olarak solunumun etkilenip etkilenmediğini saptamak amacıyla pulmoner testler uygulanır. Ayrıca öne eğilme testi de bize tanıda yol gösterici olabilir. Kişiden öne eğilmesini talep ederiz. Normal bireyde sırt düz görünürken, scheuermann hastalığında sırt yuvarlaklaşır.

Scheuermann Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Scheuermann hastalığı omurgayı tutan bir juvenil osteokondrozis olarak kabul edilebilir. Osteokondrozis, kemiğin hızla büyüyen epifiz denilen kısmının kan dolaşımının bozulması ve bunun sonucunda kemiğin büyümesinin belirli bir alanda sekteye uğraması ile karakterizedir. Osteokondrozis görülen hastalıklar:

- Scheuermann hastalığı

- Legg-Calvé-Perthes hastalığı (femur başı avasküler nekrozu)

- Köhler hastalığı (ayakta tarsal naviküler kemik)

- Freiberg enfarktı (ayakta 2 veya 3. metatarsal kemikte, daha nadiren 1 veya 4. metatarsal kemikte)

- Sever’s hastalığı (topuk kemiğinde)

- Kienbock hastalığı (el bileğinde)

Neden bazı çocuklarda Scheuermann hastalığı geliştiği ve neden diğerlerinde oluşmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Genetik yatkınlık, beslenme yetersizliği, enfeksiyon, göğüs kemiği sternumun kısa olması gibi faktörlerin rolü olabilir.

Scheuermann Belirtileri Nelerdir?

- Çocuklarda genellikle üst sırt bölgesinde akut ağrılar meydana gelir. İlerleyen dönemlerde ise üst omurgalarda (torasik) daha yuvarlak bir görünüm olur.

- Ağrı şikayetleri yaşayan hastalar genellikle 13 ila 16 yaş gurubu çocuklardır. Ağrı bölgesi ise genellikle üst ve orta sırt bölgeleridir. Meydana gelen ağrılar bel, boyun ve omuz bölgesine yayılabilme özelliğine sahiptir.

- Omugalarda kamburlaşma gözlemlenebilir.

- Servikal lordoz ve lumbal lordoz artışları scheuermann kifozunun diğer Scheuermann kifozları ile normal ilerleyen kifozlar genellikle ilk bakışta bazı benzerlikleri bulunduğundan bir biri ile karşılaştırılmaktadır. Scheuermann kifozu ile postüral kifoz oluşumlarının ayırımları şu şekilde yapılabilir; Scheuermann hastalarından dik durmaları  istenildiği zaman kendilerini tam olarak düzeltemezler. Kötü duruşlara sahip olan hastalar ise kendilerini tamamen düzeltebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, kendisini düzeltemeyen her hastanın scheuermann kifozu olmadığıdır. Kesin olan tanı durumu kifozun düzelmemesidir. Düzelme gerçekleşmiyorsa bireyler kifoza sahiptir. Yapısal kifoz rahatsızlıklarında omurganın durumu postüral kifoza göre daha hareketsizdir.

Scheuermann Hastalığı Tedavisi

Scheuermann hastalığının tedavi aşamasında erken tanı/ teşhis ve fizik tedavi oldukça önem taşımaktadır. Kifozun mevcut durumuna göre son ihtimal olarak scheuermann kifozu ameliyatı da uygulanabilecek tedaviler arasında düşünebilir. Scheuermann hastalığının tedavisini hafif eğrilik, orta eğrilik ve ileri seviye eğrilik tedavisi olarak üç bölümde sınıflandırabiliriz.

 A - Hafif ve Orta Eğrilik Scheuermann Hastalığı Tedavisi 

Hafif ve orta eğirlik scheuermann tedavileri bir biri ile genel itibariyle benzerlik gösteren tedavi yöntemleridir.   Kifozun hafif şekillerine uygun egzersizler ile tedavi başlatılır ve hasta bireyler sık sık kontrol edilir. Orta derecedeki kifozlarda ise tedaviye korse desteği eklenmelidir. Genel itibariyle erken ve orta dönem tedavileri şu şekildedir;

Kontrollü istirahat uygulamaları

Orta dönem bireylere korse kullanımına başlama. (Erken dönem hastalarında da yapılacak değerlendirmelere göre bazen korse kullanımı gerekli olabilir.)

Scheuermann kifoz egzersizlerive fizik tedavisi başlatılır.

B - İlerlemiş Eğrilik Scheuermann Tedavisi

Egzersiz ve korse kullanımları ile artık düzelmeyen, bireylere solunum problemleri yaşatan geç dönem hastalarında cerrahi girişim uygulaması (hekimlerin uygun gördüğü doğrultuda) düşünülebilir.

Korse Tedavisi Uygulaması

Scheuermann Kifozu Korsesi, korse tedavinin oldukça önemli bir parçasıdır. Scheuermann kifozu tedavisinde  orta ve çok nadir de olsa ilerlemiş halde bulunan scheuermann kifozları için korse tedavisi­ uygulanmaktadır. Uygulama fizyoterapistlerin rehberliğinde yapılmalıdır ve fizyoterapistlerin uygun gördüğü doğrultuda uygulanmalıdır.  Hastaların yaşam standartlarına ve fiziksel durumlarına göre bir çok farklı korse kullanımı mevcuttur. Burada unutulmaması gereken ve ihmal edilmemesi gereken nokta şudur; Korseler omurgaların şekillerini tam olarak düzeltmemektedir. Korseler hastalığın ilerlememesi için önleme faaliyeti olarak kullanılır ve büyümekte olan çocuklarda meydana gelen eğriliklerin artmasını azaltmak ya da durdurmak için destek görevi görür. Başarılı bir korse uygulaması ve kullanımı kifozun cerrahi girişim aşamasına ulaşmasını önlemekle birlikte kullanılmaya başladığı derecenin artışını da önlemektedir. Korse kullanımında eğriliklerin azalmaması korsenin başarısız olduğu anlamına gelmemektedir.

Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken teşhis oldukça önemlidir. (Kız çocuklarında ilk adet döneminden önce tespit edilen eğrilikler)

Derecesi 60 ila 75 arasında olan kifozlar

Bireylerin kontrol altında tutuması/Düzenli muayene

Scheuermann kifozu tedavisine  en uygun korsenin seçilmesi.

Doğru seçildiğinden emin olunan korsenin günlük en az 20 ila 23 saat arasında kullanılması.

Tedaviye katılan bir hastaya eşlik edecek olan hasta yakınlarının bulunması .

Fizik tedavi rehabilitasyonlarına ve egzersizlere devamlılık, dans eğitimleri ve yüzme eğitimleri gibi natif egzersiz niteliğindeki aktiviteler de doktor ve fizyoterapist gözetimi ve önerisinde uygulanabilir. Egzersizlerde, dans ve yüzme esnasında korse çıkarılabilir.

Korse kullanım saatlerine kesinlikle uyulması

Fizik Tedavisi

Ağrı azalmalarını sağlamak ve deformasyona uğramış olan omurganın şeklinden kaynaklanan uzama ve kısalma yapmış kaslara yönelik masaj uygulamaları.

Fizyoterapist eşliğinde Hot packve cold pack uygulamaları

Ultrasonografi, infraruj gibi sıcaklık ajanları kullanımı

Hastalara duruş eğitimleri verilmesi

Kuvvetlendirme egzersizileri uygulanması

Germe egzersizileri uygulanması

Scheuermann Kifozu Egzersizleri

Scheuermann kifozu egzersizleri boylarında uzama ve kısalma yaşanmış omurga kaslarına yönelik uygulamalardır. Torakal kifoz, servikal lordoz ve lumal lordozda da artış gözlemleneceğinden bel ve boyun egzersizleri de programa dahil edilmelidir. Böylece tüm omurgaya yönelik egzersizler uygulanmış olur. Egzersizleri mutlaka fizyoterapist eşliğinde ve önerisinde yapılmalıdır. Yapılacak olan egzersizler bireyler için hayatın ve rutinin bir parçası olmalıdır. Tedavi de kullanılması önerilen scheuermann kifozu egzersizleri şunlardır;

Ekstansiyon egzersizleri

Duruş eğitimi

Pelvik tilt egzersizleri

Germe egzersizleri

Postüral egzersizler

Göğüs ve sırt kasları germe egzersizi

Göğüs/ sırt kasları için dinamik esneme

Scheuermann Kifozu Ameliyatı

Scheuermann kifozu ameliyatında cerrahi işlem kriterleri bireyden bireye ve hastalıktan hastalığa değişiklik göstermektedir. 60 ila 75 derece arası bulunan eğrilikler için cerrahi girişim her zaman düşünülmemektedir. Genelikle 75 derece üzeri eğriliklerin tedavisi kesinlikle cerrahi girişim ile olmaktadır. Tabi hastaların omugalarındaki eğrilikler kaç derece olursa olsun cerrahi girişimin kararını hekimler vermektedir. Eğer birey ameliyata hazır değilse ya da bireyin omuragaları ameliyata uygun değilse cerrahi girişim uygulanmayabilir. Scheuermann kifozu ameliyatlarında  en çok kullanılmakta olan yöntem posterior enstrumantasyon ve füzyondur. Eğriliklerin aşırı olduğu durumlarda bazen omurga kemiklerinden parça alınarak düzeltme işlemi uygulanabilir (Osteotomi). Ameliyat uygulana hastalar cerrahi işlemi talip eden sonra ki günde ayağa kalkabilir ve dört beş günlük hastane istirahatinden sonra taburcu edilebilir. Ameliyat sonrasında bazı bireylere 3 ay kadar korse tedavisi uygulanması gerekebilir. ­Scheuermann kifozu ameliyatı sonrasında hastalar iş hayatlarına ve okul yaşamlarına 3 hafta sonra dönmelidir ve bireylerin ameliyat sonrası bazı durumlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Scheuermann kifozu ameliyatı sonrası hastaların yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir;

Bireyler üç ay boyunca yürüyüş yapmamaya ve yüzme aktivitelerine katılmamaya özen göstermelidir.

Yaklaşık 6 ay kadar bireylerin bisiklet kullanmamaları gerekmektedir.

Ameliyat sonrasında 1 yıl bireyler futbol, basketbol, golf gibi sporlarla uğraşmamalıdır. 1 yılın sonunda uygulanacak kontrollerden sonra hekimlerin uygun görmesi halinde hasta tam olarak normal yaşantısına dönebilir.

Scheuermann hastalığı tedavisi hakkında merak ettiğiniz konuları  Elazığ Özel Mediline Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz.  Hekimlerimizden online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 nolu Çağrı Merkezimizi arayarak bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.

Sosyal Medyada Paylaşın: