Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Akciğerde su toplaması şeklinde görülen plörezi, akciğer kaynaklı önemli hastalıklar arasında yer almaktadır. Plörezinin belirtileri ve uygulanan tedavi yöntemleri ise hastalığın nedenlerine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla plörezi şüphesi taşıyan hastaların tanı ve tedavi aşamaları hakkında doğru şekilde bilgi sahibi olması çok önemlidir.

Plörezi (Akciğerde sıvı toplanması) Nedir?

Akciğerde sıvı toplanması yada plörezi, biri akciğerin dış yüzünü, diğeri ise göğüs duvarının iç yüzünü saran 2 akciğer zarı (plevra) arasında kalan boşlukta sıvı birikmesi olarak tanımlanır. Göğüs boşluğunu çepeçevre saran zarlardan oluşan plevra, aynı zamanda akciğerin dış kısmında da yer almaktadır. Bu iki zarın arasında kalan bölgeye ise plevra boşluğu adı verilmektedir. Plevra boşluğu, akciğerin solunum esnasında rahatça hareket edebilmesi adına kaygan bir sıvı ile kaplanır. Yaklaşık 20 mL ölçüsündeki sıvı, akciğerde bulunan plevra zarından salgılanır ve göğüs boşluğundaki zarlardan geçerek emilim sürecini tamamlar. Böylece akciğerin normal şekilde çalışması kolaylaşır. Plörezi, zarlar arasında dolaşan sıvının salınım miktarının artması ya da emilimin normal düzeyde olmamasına bağlı olarak plevra boşluğunda oluşan sıvı artışı sonucu gerçekleşir. Halk arasında akciğerin su toplaması olarak da nitelendirilen bu hastalığın tıptaki bir diğer karşılığı ise "plevral efüzyon" olarak geçmektedir. “Plörezi ne demek?” sorusunun detaylı cevabı bu şekilde açıklanabilir.

Plörezi (Akciğerde sıvı toplanması) nedenleri nelerdir?

Plörezi oluşumunu etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Çeşitli rahatsızlıklarla meydana gelebileceği gibi dış faktörlerin etkisiyle de akciğer zarında sıvı birikmesi meydana gelebilir. Viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonları gibi çok sayıda enfeksiyondan kaynaklı olarak gelişebilir. Akciğer damarlarında pıhtı oluşmasıyla da gerçekleşebilen plörezi, akciğer kanseri hastalarında da oluşumu muhtemel bir rahatsızlıktır. Aynı zamanda kullanılan ilaçların yan etkisi olarak da plörezi gelişme ihtimali söz konusudur.

Verem, akciğer ve akciğer zarı kanseri, zatürre, pulmoner emboli, sarkoidoz, akciğer absesi gibi birçok akciğer hastalığı sıklıkla plöreziye neden olmaktadır. Ülkemizdeki gibi verem sıklığının yüksek olduğu bölge ve ülkelerde, plörezinin başlıca nedeni verem hastalığıdır. Verem hastalığı nedeniyle ortaya çıkan plöreziler her yaş grubunda görülmekle birlikte daha çok genç erişkinlerde karşımıza çıkar. Verem kontrolünde başarılı olmuş ülkelerde ve ileri yaş grubundaki hastalarda, plevrada sıvı birikimine yol açan başlıca hastalık akciğer kanseridir. Akciğer kanserinde kanser dokusunun doğrudan komşuluk yoluyla plevrayı istila etmesi ya da kan dolaşımına kaçan kanser hücrelerinin kan yoluyla plevraya yerleşmesi neticesinde ortaya çıkan plevral hastalık sıvı birikimine neden olmaktadır. Yine bakteri ve virüslere bağlı ortaya çıkan pnömoni hastalığında plörezi bir komplikasyon olarak gelişebilir. Ülkemizde olduğu gibi asbest ve doğada bulunan bazı minerallerle temasın yüksek olduğu bölgelerde, bu maddelere bağlı olarak gelişen akciğer zarı kanseri de çoğunlukla plevra boşluğunda sıvı birikmesine yol açmaktadır.

Plöreziye neden olan akciğer dışı hastalıklar

+ Kalp yetersizliği,

+ Böbrek yetersizliği, üremi,

+ Karın zarında batın içerisindeki hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sıvının diyaframdan plevra boşluğuna kaçması,

+ Troid hastalıkları,

+ Akciğer dışı kanserlerin plevra ve akciğere metastazları (meme, over Ca gibi),

+ Yemek borusu kanserlerinin plevraya yayılması,

+ Lenfomalarda göğüs içi lenf bezlerine ya da doğrudan plevraya yayılma,

+ Kardiak by-pass operasyonları sonrası,

+ Kalp enfarktüsü sonrası,

+ Yemek borusunda yırtılma olması,

+ Karaciğer sirozu,

+ Romatoid artrit, Sistemik Lupus eritematosus gibi konnektif doku hastalıkları,

+ Ailevi akdeniz ateşi,

+ Bazı ilaçların kullanılması,

+ Göğüse radyoterapi uygulanması, gibi birçok hastalık ve durumda plevra boşluğunda sıvı birikimi yani plörezi görülebilir.

Plörezi (Akciğerde sıvı toplanması) belirtileri nelerdir?

Akciğer zarında sıvı birikimi başladığı zaman öncelikle göğüste ağrı hissedilmesi normaldir. Buna ek olarak nefeste darlık ve nefes alıp verirken içeride batma hissi gözlemlenebilir. Öksürük de beraberinde gelmektedir. Plörezi nedenlerinde belirtilen bazı hastalıkların da aynı yakınmaları içerdiğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu tip problemlerle karşı karşıya kalındığında kişi doktorunuza başvurmalı ve yaşadığı problemleri detaylı bir şekilde aktarmalıdır. Bu şekilde doktorunuz gerekli tetkik uygulamalarına yönlendirerek teşhis çalışmaları yapabilir.

Kişi yakınmalarını ve yaşadığı problemleri detaylıca anlatması halinde öncelikle doktor fiziksel muayene gerçekleştirecektir. Ardından çeşitli testler istemesi olağandır. Bu testler genellikle çeşitli görüntüleme yöntemleri olacaktır.

Plevra zarının bulunduğu yer olan göğüs boşluğu ve akciğerinizin röntgeninin istenmesi oluşmuş olan efüzyonun görüntülenmesi için ilk adım olabilir. Daha kapsamlı görüntüleme yapabilmek adına tomografi da sıkça başvurulan yöntemlerden biridir.

Bu testlerin ardından ya da doğrudan ultrasonografi uygulamaları da yapılabilmektedir. Ultrasonografinin avantajı zarın katmanları arasında biriken sıvının anlık olarak bulunduğu bölge ve boyutuyla alakalı gerçek bilgiler sunmasıdır. Sıvıdan örnek alınması gerekiyorsa ultrasonografi yardımıyla yeri saptanarak torasentez uygulaması yapılabilir. Torasentez, plevra katmanları arasında artmakta olan sıvıdan iğne yardımıyla örnek alınmasıdır. Örnek alma ihtiyacı enfeksiyon veya kanser gibi ana sebepleri araştırmaktır.

Tüberküloz veya kanser gibi farklı hastalıklar temelli oluştuğu düşünülen plörezi için direkt olarak zardan örnek almak gerekebilir. Bu örneklemeyi gerçekleştirebilmek adına kapalı olarak cerrahi uygulamalar yapılmaktadır ve bu uygulama torakoskopi olarak adlandırılır.

Plörezi (Akciğerde sıvı toplanması) nasıl tedavi edilir?

Hekimin tanıyı netleştirmesi ile birlikte plöreziye neden olan hastalık da saptanır. Plörezi tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak farklılık gösterir. Hastalık odağı bakteriyel enfeksiyonlarsa antibiyotik tedavisi ve şikayetlerin azaltılmasına yönelik olarak antienflamatuar ilaçlar reçete edilir. Plöreziye neden olan tüberküloz ise uzun dönemli antibiyotik tedavisi uygulanır.

Kalp yetmezliği varlığında idrar söktürücü ilaçlar tedavi de önem kazanırken akciğer ve akciğer zarı kanseri gibi hastalıkların varlığında ise tedaviye multidisipliner yaklaşılarak onkoloji branşı ile birlikte çalışılır.

Mezotelioma ya da farklı bir deyişle plevra kanseri varlığında cerrahi operasyon ile akciğerinin dış kısmında bulunan ve sıvı üretiminden sorumlu doku çıkarılır. Bazı vakalarda drenaj yapılarak plevrada bulunan sıvı bir tüpe boşaltılabilir. Fazla sıvının boşaltılmasının ardından tekrar sıvı birikimini önlemek için hastanın göğüs boşluğuna ilaç ya da hastanın kendi kanı enjekte edilerek plevra katmanları kapatılır. 

Plörezi (Akciğerde sıvı toplanması) tedavisi hakkında merak ettiğiniz konuları Elazığ Özel Mediline Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzman ekiplerine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Hekimlerimizden  online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 nolu Çağrı Merkezimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.

Sosyal Medyada Paylaşın: