Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Hayati tehlikesiyle korkutan, ölümle sonuçlanmadığı durumlarda kalıcı hasarlar bırakabilen menenjit, çocukluk çağının en tehlikeli hastalıklarından biridir. Yetişkinlerde de görülebilen menenjit hastalığı, özellikle de kolay bulaşması ve hızlı yayılması sebebiyle erken müdahale gerektirir. Elazığ Özel Mediline Hastanesi Nöroloji Bölüm uzmanlarımız, menenjit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Menenjit Hastalığı Nedir?

Beyin ve spinal kordu çevreleyen pia ve araknoid zarın  infeksiyoz ve noninfeksiyoz nedenlerle gelişen akut ya da kronik inflamasyonuna menenjit hastalığı denir. Menenjit hastalığı, hemen her yaş grubunda görülebilen ciddi bir enfeksiyondur Akut bakteriyel menenjit (ABM) yüksek oranda mortaliteye neden olabilen ciddi bir infeksiyon hastalığıdır. Menenjit hastalığını oluşturan etkenler; bakteriler, virüsler, mantarlar, spiroketler, riketsiyalar, protozoa, helmintler ve diğer etkenler olabilir. Streptoccocus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influanzae akut bakteriyel menenjitin %80-85’inden sorumlu bakterilerdir.

Bakteriyel menenjit: Meningogok, pnömokok ve hemofilus bakterilerinin neden olduğu tür; bakteriyel menenjit çok tehlikeli bir hastalıktır, hayati tehlike oluşturabilir ve birbirleriyle yakın temasta olan insanlar arasında kolayca yayılabilir.

Viral menenjit: Herpes simplex virüs, zona, kabakulak, suçiçeği gibi hastalıklara neden olan varicella zoster virüsünün neden olduğu tür; viral menenjit daha az şiddetlidir. Çoğu insan tedavi olmadan tamamen iyileşir.

Mantar menenjit : Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, ve Candida mantarının neden olduğu ve en tehlikeli olarak kabul edilen tür; fungal menenjit ise hastalığın en seyrek formudur. Genellikle zayıflamış bağışıklık sistemine sahip insanlarda olur. Meselâ AIDS gibi bir bağışıklık sistemi yıkımına yol açan hastalık gibi.

Menenjit Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Yetişkinlerde ve küçük çocuklarda menenjitin ortaya çıkmasında en fazla etkili olan faktör, pnömokoklardır. Menenjite neden olan pnömokoklar aynı zamanda zatürre, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi hastalıklara neden olur. Aşı ile bu durumun önüne geçmek mümkündür. Bir diğer önemli sebep ise meningokoklardır. Aynı şekilde yetişkin ve bebeklerde menenjit ve üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olur. Çok kolay bulaşabilir dolayısıyla yurtlar, kışlalar gibi kalabalık ortamlarda sık görülür. Menenjite neden olan diğer bir faktör ise listeriadır. Besinlerle kolaylıkla bulaşabilen bu bakteriler özellikle hamileler için çok tehlikelidir. Çünkü anneden plesantaya geçerek bebekte ölümcül enfeksiyonlara yol açabilirler.

Menenjit Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Meningokok infeksiyonlarında tek rezervuar insandır. Meningokok menenjitinde bulaş, hastalıklı kişinin burun ya da boğazından direk temas ya da damlacık yolu ile gerçekleşmektedir.

Bağışıklık sistemi yeterince gelişmeyen bebeklerde çok ciddi risklere neden olan menenjit, kan ve beyin bariyerindeki anatomik zayıflıktan dolayı daha kolay bulaşır. Bu durum aynı zamanda hastalığın vücutta çok hızlı yayılmasına neden oluyor. Bu sebeple menenjite çok hızlı müdahale edilmesi gerekiyor.

Menenjitin Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Erken menenjit belirtileri gribi (influenza) taklit edebilir. Semptomlar birkaç saat içinde veya birkaç gün içinde gelişebilir.

2 yaşından büyük herhangi bir kişide olası belirti ve bulgular şunları içerir:

Ani yüksek ateş

Boyun tutulması

Normalden farklı görünen şiddetli baş ağrısı

Bulantı veya kusma ile baş ağrısı

Karışıklık veya konsantre olma zorluğu

Nöbetler

Uyku hali veya uyanma zorluğu

Işığa duyarlılık

İştah kaybı

Deri döküntüsü (bazen meningokokal menenjitte olduğu gibi)

Yenidoğan ve bebekler şu belirtileri gösterebilir:

Yüksek ateş

Sürekli ağlama

Aşırı uyku hali veya sinirlilik

Hareketsizlik veya halsizlik

Yetersiz beslenme

Bebeğin kafasının üstündeki yumuşak noktadaki bir çıkıntı (fontanel)

Bebeğin vücudunda ve boynunda sertlik

Menenjitli bebeklerin konforu zor olabilir ve tutulduğunda daha da ağlayabilir.

Bir aile üyesinde veya birlikte çalıştığınız birinde menenjit olması durumunda doktorunuzla başvurmanız önemlidir. Menenjit hastalığının bazı türleri ciddi anlamda bulaşıcı olabilir.

Menenjit Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Meningokoksik menenjit acil bir hastalıktır ve menenjit düşünülen hastada tedavi hemen başlanmalıdır. Antibiyotik tedavisine başlamak için mikrobiyolojik ve serolojik testlerin sonuçlanması beklenmemeli ve kullanılacak antibiyotiklerin ilk dozu 30 dakika içinde verilmelidir. Menenjit tedavisinde hatırlanması gerekli bazı kurallar:

- Antibiyotikler uygulanmalı,

- Bakterisidal ve yan etkisi en az olan antibiyotikler tercih edilmelidir,

- LP yapılamayan veya yapılsa da BOS’ un incelenemeyeceği bir sağlık kurumundaki hekim ilk tedavi dozunu verdikten sonra bu işlemin yapılabileceği bir hastaneye hastasını sevk etmeli, hastalar evinde veya poliklinikte tedavi edilmemeli,

- LP yapılabilecek bir hastaneye başvuran hastada BOS’ dan boyalı preparat yapıldıktan hemen sonra tedaviye başlanmalıdır,

-Altta yatan hastalığı, immun yetersizliği olanlarda, travmatik ve post operatif gelişen menenjitlerde daha geniş antibakteriyel spektrum sağlayacak antibiyotik kombinasyonu düşünülmeli,

- Mümkünse BOS’ a iyi geçtiği bilinen antibiyotikler tercih edilmeli.

İntravenoz seftriakson tedavisi, kan kültürü veya PCR için örnek alındıktan sonra  meningokok enfeksiyonu olduğu düşünülen ve aşağıdaki riskleri taşıyan çocuklara derhal verilmelidir: Seftriaksonun yarılanma ömrü uzun olduğu için hastaya 12 saat kazandırır.

Peteşi (deride küçük mor, kırmızı veya kahverengi lekelerdir) yayılırsa

Döküntü purpurik ( kırmızımsı mor renkte, basmakla solmayan deri döküntüsüdür) olursa

Bakteriyel menenjit bulguları varsa

Meningokoksik septisemi bulguları varsa

Hekim tarafından enfeksiyondan şüpheleniliyorsa

Meningokoksik septisemi ve menenjit icin penisilin G (250.000-400.000/kg/gun) halen ilk tercih edilen antibiyotiktir. Penisiline dirençli vakalarda tedavide üçüncü kuşak sefalosporinler tercih edilmelidir. Sefotaksim (200 mg/kg/gun) veya seftriakson (100 mg/kg/gun) penisilin yerine verilebilir. Tedavi süresi 7 gündür. Tedavinin en önemli aşamalarından biri de destek tedavisidir. Hastalar yoğun bakımda izlenmeli, şok, DİK, beyin ödemi gibi komplikasyonlar zamanında saptanıp tedavi edilmelidir.

Menenjit Hastalığından Korunma Yolları:

- Eller sık sık yıkanmalıdır,

- Kişisel hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir,

- Hapşırırken ve öksürürken ağız peçete yardımı ile kapatılmalıdır,

- Gıdalar çok iyi pişirilmelidir,

- Bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir,

- Çocuklara mutlaka menenjit aşısı yaptırılmalıdır.

Menenjit Hastalığının Sebep Olduğu Kalıcı Hasarları:

Çoğu kişi bu hastalığı tamamen atlatarak birkaç ay içinde günlük yaşamlarına devam edebilecek duruma gelirler. Fakat tedavi edilmezse menenjit bazı kişilerde kalıcı hasarlara neden olabilir. 

Menenjitin neden olduğu sakatlıklar: sağırlık, davranış bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu, koordinasyon bozukluğu, yorgunluk, hareket kısıtlılığı. Bazı şikayetler zamanla düzelse de, bazıları kalıcıdır. Sağırlık ömür boyu sürebilir.

Menenjit Hastalığı hakkında merak ettiğiniz konuları Elazığ Özel Mediline Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzman ekiplerine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Hekimlerimizden  online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 nolu Çağrı Merkezimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.

Sosyal Medyada Paylaşın: