Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Kavernom hastalığı genel olarak beyinde görülen damarsal bozukluklardır ve genellikle küçük boyutlardadır. Ancak büyük boyutta da rastlanabilmektedir. Laboratuvar ortamında incelendiğinde içi kan ile dolu ince duvarlı odacıklar olduğu gözlemlenir. Tahmin edilenin aksine bir tümör değildir.

Kavernom anormalisi  nedir?

Bir beyin vasküler malformasyon türü olup genellikle düşük debili bir beyin damar anomalisidir.

Sinir sisteminin herhangi bir yerinde (orta fossa, diensefalon, pons, ventriküler içi, retina, optik sinir ve kiazma, saçlı deri, kafatası, periferik sinirler ve omurilikte) görülürler. Kavernomlar beyin arteriovenöz malformasyondan sonra ikinci sıklıkla görülen doğuştan iyi huylu lezyonlardır. Omurilik kavernomları beyine göre oldukça nadirdir.

Bazı beyin kavernomlarından birden fazla yerleşimli olanlar genetik geçişlidir. Beyin kavernomların diğer vasküler malformasyonlardan farkı, lezyon içerisinde beyin dokusu bulundurmazlar.  Kavernomların çok düşük akımlı besleyici arterleri yanında boşaltıcı venleri vardır. Kadınlarda erkelere nazaran  daha sık görülür. Kadın erkek oranı 10/1’dir. Kavernomlar çok küçük milimetrik çaplardan daha büyük çaplara ulaşabilir. Örneğin 1,5 cm - 3 cm hacme ulaşanlar vardır. Kavernom içerisindeki kan akımının düşük olması nedeniyle kalsifikasyon veya ossifikasyon, trombozis sık görülür.

Kavernom anormalisi belirtileri nedir?

Kavernomaların çoğunda herhangi bir belirti ve bulgu görülmezken bazılarında havale, ilerleyici nörolojik bulgular, kavernoma kanaması ve baş ağrısı gibi bulgular ortaya çıkabilir. 

Bazen hastalar çift görme, duyusal bozukluklar ve vücüdun bir tarafında kuvvet kaybı ya da felç ile de başvurabilirler. 

Bazı hastalar havale yakınmasıyla acile başvurabilirler ve havalenin nedeni araştırıldığında altta yatan kavernom ortaya çıkabilir. 

En sık şikayeti başağrısı olup, bu ağrılar çoğunlukla kronik gerilim başağrısı, migren ağrısı şeklinde yorumlanırlar. Yıllar içerisinde gerilim veya migren ağrısı teşhisi ile takip ve tedavi gören başağrısı tipidir.

En önemli bulgusu şüpheli beyin kanamasıdır. Bu kanamalar çoğu kez hasta tarafından bilinmeyen küçük ve sessiz beyin kanamasıdır. 

Kavernom kanamalarında subaraknoid veya büyük parenkimal kanamalar nadirdir. Beyin sapı kavernomları beyin kavernomlarına göre daha sık kanama eğilimi gösterirler. En önemli şikâyeti epilepsi (sara) olup), bu nöbetler  ( motor,duyusal), (temporal lob; kism kompleks), (frontal lob; jeneralize konvulzyon) şeklinde olabilir. 

Kavernomlardaki epilepsi oluşumunda  hipotezlerden biri kavernomların küçük ve sessiz kanamaları sonrası lezyonun etrafinda biriken methemoglobinin yapmış olduğu beyin irritasyondur. Kavernom hastalığı ameliyatında sadece kavernom rezeksiyonu yapılanlarların yanında etrafındaki sarımtrak alanında rezeksiyonu yapılanlarda epilepsinin iyileşmesinde önemli istatistiksel farklar vardır. Kavernomlar çoğu hayat boyu şikâyetsiz sessiz kalabilirler.  Herhangi bir neden dolayısıyla veya check up için beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya MagneticRezonans Görüntüleme (MRG) test teknikleri çekimi esnasında tesadüfen görülürler.

Kavernom anormalisi teşhisi nasıl yapılmaktadır?

Kavernom anormalisi hastalığının taşhisi günümüzde oldukça kolay ve çabuk konulmaktadır. 

Burada kullanılan teşhis yöntemleri;

Kraniografi: Kalsifikasyon bilinen özelliğidir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): Oldukça hassas ve güvenilir bir inceleme olup; iyi, sınırlı, düzgün, konturlu ve çok az kontrast tutulumlu gösteren lezyonlardır.

Magnetic Rezonans Görüntüleme (MRG): Beyin BT’den daha hassas olup özellikle T2 sekanslarında yüzük tutulumu şeklinde karekteristik kanama alanları görülür. Bu inceleme  kavernom teşhisinde yeterli olup, beyin anjiografisine gerek yoktur. Ayrıca Beyin damarları anjiografisinde kavernom için özellikli ilave bir bulgu da yoktur. Böylece bu invazif incelemeye gerek yoktur.

Kavernom ayırıcı teşhisi;

Düşük evreli beyin tümörleri 

Kalsifiye astrositom 

Oligodendrogliom 

Tromboze areteriovenoz malformasyon

Sfenoid kanad menengiom sayılabilir.

Kavernom anormalisi tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Şikayet yapmayan lezyonlar; Genel olarak şikayet yapmayan kavernomlar başka bir sebepten dolayı çekilen MRI’da tespit edildiyse yılda bir kontrol edilir. Eğer kavernomla ilgili bir şikayet olursa daha önce MRI tekrarlanmalıdır.

Şikayet yapan lezyonlar; Hastada kavernoma başlı nöbet varsa, nörolojik bulgu yapmışsa, cerrahi tedavi önerilir; Cerrahinin amacı;

       a: Lezyonun doku teşhisini koymak için, 

       b: beyin kanaması riskini ortadan kaldırmak için,

       c: En önemlisi ise epilepsiyi iyileştirmek içindir. 

Beyin sapı kavernomların bazı yerleşimlilerine ise sterataksik radyoterapi uygulanırken bazılarına cerrahi uygulanmaktadır.

İyi huylu bir vasküler lezyon olan kavernom cerrahisi, diğer arterio venoz malformasyonlara göre belirli yerleşimli olanlar kolay ve risksiz bir cerrahi işlemdir. Kavernom cerrahisinde mortalite ve morbidite oldukça düşük olup, cerrahi başarı oldukça iyidir.

Kavernom anormalisi tedavisi hakkında merak ettiğiniz konuları Mediline Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümümüzün uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Hekimlerimizden online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 numaralı Müşteri Hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.

Sosyal Medyada Paylaşın: