Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Kalp yetmezliği, kalbinizin çeşitli sebepler nedeniyle zarar görerek vücuda ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda gönderememesi olarak tanımlanabilir.

En sık kalp yetmezliği sebebi kalp kasının kalp krizi nedeniyle zarar görerek kasılamamasıdır. Ancak uzun süren hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp kas hastalıkları gibi sebepler ile de kalp yetmezliği gelişmektedir.

Kalp yetmezliği kronik, ilerleyici bir hastalıktır. İlaç tedavisi ile kalp yetmezliği bulgu ve belirtileri kontrol altına alınabilir, hatta bazı durumlarda zamanla kalp kası güçlenebilir.

Kalp Yetmezliği Belirtileri Nelerdir?

Kalp yetmezliğine bağlı olarak görülen belirtiler, hastalık ilerledikçe şiddetlenir. Sıklıkla görülen kalp yetmezliği semptomları şu şekilde sıralanabilir:

Dispne (Nefes darlığı); Kalp yetersizliğinde ortaya çıkan nefes darlığı (dispne), başlangıçta efor ya da egzersiz ile ortaya çıkarken, zamanla daha düşük efor gerektiren aktivitelerde de belirmeye başlar. Tedavi edilmemiş ya da hastalığının ileri evresinde olan bireylerde nefes darlığı istirahat anında da mevcuttur. Kalp yetersizliği hastalarında gece uyku sırasında kanın akciğerlere yoğun hareketi nedeni ile gece gelen nefes darlığı görülebilir. Bu hastalar gece nefes almak için “balkona çıkma”, “pencere açma”, “yastık sayısını arttırarak uyuma”, bazen de oturarak uyuma yakınmaları ile başvururlar.

Öksürük; Kalp yetersizliğinde kanın akciğer dokusunda göllenmesi akciğerde sıvı birikimine, böylece nefes darlığı ve öksürüğe yol açar. Ayaklarda, bacaklarda, karında sıvı birikmesi ve şişlik genellikle sağ kalp yetersizliğinin, akciğerde sıvı birikmesi ise sol kalp yetersizliğinin ön planda olduğunu gösterir.

Hâlsizlik ve yorgunluk; Kanın kalp tarafından bacaklara ve ilgili kas dokularına yeterince pompalanamaması yorgunluk, bitkinlik, halsizlik gibi şikâyetlere yol açar. Bunun yanı sıra kalp yetersizliğinde sıvı birikimi ve kalp yetersizliği için kullanılan ilaçlar da bu şikâyetlere yol açabilir.

İştah kaybı; Kalp yetersizliğinde kan karında göllendiğinde bağırsak duvarında ödeme, mide-bağırsak sistemi hareketlerinin azalmasına yol açar. Bu nedenle iştahsızlık, bulantı, kusma ortaya çıkabilir. Bu belirtiler aynı zamanda, kalp yetersizliği için kullanılan ilaçlara bağlı olarak da gelişebilir.

Geceleri idrar ihtiyacının artması; Kalp yetersizliği hastaları gece sırt üstü yattıklarında ayaklarda, bacaklarda, karında göllenen kan yerçekimi etkisinden kurtularak tekrar aktif dolaşıma girer. Bunun sonucunda böbrekler bu “fazla hacmi “ algılarlar ve idrar yapımını artırırlar. Bu süreç,  gece sık ve bol miktarda idrara çıkma ile sonuçlanır. Kalp yetersizliği tedavisinde yaygın şekilde kullanılan “idrar söktürücü ilaçlar” da benzeri yakınmalara yol açabilirler.

Baş dönmesi ve çarpıntı hissi; Kalbin zayıflamış pompalama gücü bazen beyne az kan gitmesi ile sonuçlanabilir. Bu durumda baş dönmesi, göz kararması bazen de bayılma gibi yakınmalar ortaya çıkabilir. Kalp yetersizliği seyrinde sık olarak görülen önemli ritim bozukları da benzeri yakınmaları doğurabilir. Bu tür hastalar sıklıkla çarpıntıdan da yakınırlar.

Bacaklarda ve ayak bileklerinde ödem; Kalp yetersizliği hastalarında kanın yerçekimine bağlı ayak, bacak ve karın gibi vücudun alt bölgelerinde göllenmesi sonucunda bu bölgelerde sıvı birikimi, bir başka ifade ile şişme (ödem) gelişebilir.

Ani kilo değişimleri; Kalp yetersizliği olan hastalarda hızlı kilo değişimi (sıvı birikimine bağlı kilo alımı veya tedaviye bağlı kilo kaybı) sık görülmektedir. Her sabah tartılmanız ve 3 gün içerisinde 2 kilodan fazla kilo alırsanız doktorunuza başvurmanız gerekir.

Bunlara ek olarak düzensiz (Aritmi) ya da hızlı kalp atışı, assit (Karnın şişmesi), uyku hâli, boyun damarlarının belirginleşmesi, beyaz ya da pembe balgam varlığı, konsantrasyon güçlüğü, anksiyete ve depresyon, mide bulantısı, belirtiler de görülebilir.

Bir hastada bu belirtilerden biri ya da bir kaçı mevcut olabilir. Eğer hasta uygun tedavi altında ise yukarıdaki belirtilerden hiç birisi bulunmayabilir.

Kalp Yetmezliği Nedenleri Nelerdir?

Kalp yetmezliği, kalbin yeterince kan pompalayamamasıyla oluşur. Pompalama fonksiyonundaki yetersizlik, kalp kasındaki güçsüzlük ya da kalp kasının sağlıklı şekilde gevşeyememesinden kaynaklanabilir. Çoğunlukla kalp kasındaki güç kaybına, kalp kasının gevşeyememesi de eşlik eder. Özellikle hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların olduğu kişilerde ve yaşlı hastalarda, kalp kasının gevşeyememesi tek başına görülebilir. Kalp yetmezliği, mevcut ya da geçmişte yaşanan rahatsızlıklara bağlı olarak da görülebilir. Farklı bir deyişle kalp yetmezliği, kalbin zayıflaması ya da zarar görmesi gibi durumlarda ortaya çıkar. Kalbin her iki atışı arasında kalbe tam kapasite ile kan dolması gerekir. Bu durumun gerçekleşmemesi de kalp yetmezliğine yol açabilir. Kalp yetmezliğinin oluşumunda genetik faktörler önemli bir yere sahiptir. Ailesinde kalp yetmezliği öyküsü bulunan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Kalp yetmezliğine yol açan rahatsızlıkların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

Kalp Krizi: Kalp yetmezliğine neden olan rahatsızlıkların başında gelen kalp krizi, kalbi besleyen damarlardan birinin tamamen tıkanmasıyla oluşur. Kalp kasına oksijen ve besin maddelerinin ulaşamamasına yol açan bu durumda kalp kası hücrelerinin bir kısmı ölür. Geriye kalan sağlıklı kas dokusu, vücudun ihtiyacı olan kanı pompalamak için daha fazla kasılmak durumunda kalır.

Koroner Arter Hastalığı: Damar duvarlarında oluşan plaklar, damarların daralmasına yol açarak kalp kasının ihtiyaç duyduğu oksijen ve besin maddelerini içeren kan miktarında azalmaya neden olur. Kalp yetmezliğine yol açan ve göğüs ağrısı ile karakterize olan bu durum, yaşam tarzı değişimi gibi basit önlemlerle engellenebilir.

Hipertansiyon: Yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon varlığında kan dolaşımının sağlanabilmesi için kalbin daha fazla çalışması gerekir. Kontrol altına alınmayan hipertansiyon, kalp yetmezliği riskini artırır.

Kalp Kapağı Hastalıkları: Kalp kapakçıklarının birinde var olan rahatsızlık, kalbin sağlıklı şekilde çalışmasını engeller. Bu durumda kalp, kanı doğru yöne doğru pompalayabilmek için daha fazla çalışır. Kalp kapağı hastalıkları ( pulmoner kapak darlığı  gibi), kalp yetmezliğine neden olan ciddi bir rahatsızlıktır.

Kardiyomiyopati: Bir kalp kası hastalığı olan kardiyomiyopati, kalp kasının kalınlaşmasına, sertleşmesine ya da kalbin büyümesine neden olarak kalp yetmezliğinin oluşmasına yol açabilir.

Miyokardit: Virüs, bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanların yol açtığı miyokardit, halk arasında kalp kası iltihabı olarak da bilinir. İltihap oluşumuna bağlı olarak kalp kası hücrelerinin bozulması ile karakterize olan hastalık, kalp yetmezliğine yol açabilir.

Konjenital Kalp Hastalıkları: Doğuştan gelen kalp hastalıkları olarak da tanımlanabilen konjenital kalp hastalıklarının pek çoğu, yapısal anomalilere yol açar. Kalbin yavaşlamasına ya da kan akışının bozulmasına neden olan bu hastalıklar, kalp yetmezliğine yol açabilir.

Akciğer Hastalıkları: Pek çok akciğer hastalığına bağlı olarak kanın oksijenlenme seviyesinde düşme meydana gelir. Akciğer hastalıklarında kişinin ayaklarında ödem ve karnında şişlik olabilir. Kanın yeterince temizlenememesine bağlı olarak kalp yetmezliği oluştuğunda çoğunlukla kalbin sağ tarafı etkilenir.

Böbrek Yetmezliği: Vücutta sıvı birikimine ve dolayısıyla ödeme yol açan hastalık, kalp yetmezliğine yol açabilir.

Kalp Yetmezliği Tanısı Nasıl Koyulur?

Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya konacaktır. Doktorlar tanıyı doğrulamak için genellikle bir takım testler isterler. Bu testlerin çoğu basit ve acısızdır. Bu testlerden en sık kullanılanı ekokardiyogram’’ (kalp ultrasonu)’’dır. Kalbin ekokardiyografik incelemesi ile kalp boşlukları, kalp duvarları ve kalp kapakları hakkında bilgi edinilebilir ve kalbin pompalama gücü doğrudan ölçülebilir.

Kalp Yetmezliği Tedavisi

Kalp yetmezliği kronik bir süreç olduğundan ömür boyu tedavi gerektirir. Düzenli tedavi ile çoğu hasta normale yakın bir hayat sürdürebilir.

Tedavi ile hastaneye yatışların azalması, hayat süresinin uzaması ve ani ölümün engellenmesi amaçlanır. Kalp yetmezliği tedavisi sağlıklı yaşam tarzına uyulması, ilaç tedavisi, ameliyatlar ve tıbbi destek cihazları (kalp pilleri vb)  kullanımını kapsar.

İlaç tedavisinde genellikle birden fazla ilaç kullanılması gerekir.

Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) İnhibitörleri ; Bu ilaçlar kalp kasının güçlenmesini ve kanı vücuda daha iyi pompalamasını sağlamaktadır. Özellikle kalp kası zayıflamış hastalarda faydalıdır. Bir çeşit tansiyon ilacı grubudur.

Anjiotensin Reseptör Blokerleri (ARB) ; Bu ilaçlar da ADEİ grubu ilaçlarına benzer etkide bulunan, tansiyon düşürücü ilaç sınıfına dahil bir ilaç grubudur. Genellikle ADEİ ilaçları ile ilişkili öksürük yan etkisi gelişen hastalarda ikinci tercih olarak kullanılmaktadır.

Beta Blokerler ; Bu ilaç grubu kalp hızını düşürerek ve damarları genişleterek kalbin daha iyi beslenmesine, kalp kasının güçlenmesine yardımcı olur. Ani kal ölümüne yol açan ritim bozukluklarını önlemede de etkilidir. Ayrıca kalp yetmezliği semptomlarının da iyileşmesine yardımcı olurlar.

Diüretikler ; İdrar sökücüler olarak da bilinen bu ilaç kalp yetmezliği nedeniyle vücutta birikmiş olan ödemi böbrekler yolu ile atarak nefes darlığının azalmasına yardımcı olmaktadır. Sık idrara çıkmak zorunda kalınabilirsiniz. Ancak belirtilerin azalmasında en etkili ilaç grubudur. İlaç kullanımı sırasında doktorunuz aralıklı olarak kanda sodyum ve potasyum tuz oranlarını takip edecektir.

Digoxin ; Bu ilaç kalp kasının kasılma gücünü arttırabilir. Ek olarak kalp hızınızı da yavaşlatabilir. Genellikle ritim bozukluğu ile birlikte olan kalp yetmezliği tedavisinde tercih edilmektedir. Kalp yetmezliğinin tedavisinde yukarıda sayılan ilaçlardan iki veya daha fazlasını kullanmak zorunda kalabilirsiniz.

Bunun dışında kan sulandırıcı, kolesterol düşürücü ilaçlar da almanız gerekebilir. Çoklu ilaç kullanımı zor olmasına rağmen tedavinin başarısı açısından dikkatli ve düzenli ilaç kullanmak son derece önemlidir.

Zaman zaman düzenli ilaç tedavisine rağmen kalp yetmezliği bulguları kötüleşerek hastane yatışı gerekebilir. Bu durumda damar yolu ile daha yoğun ilaç tedavisine ek olarak sürekli oksijen desteği almanız da gerekebilir.

Cerrahi Tedaviler ve Tıbbi Destek Cihazları

Seçilmiş durumlarda doktorlarınız kalp yetmezliğini tedavi etmek amacı ile cerrahi girişim yapılmasını önerebilirler. Bu cerrahi tedavi yöntemleri:

Aortokoroner By Pass Greftleme ; Kalp yetmezliğinin sebebi ciddi kalp damar hastalığına bağlı ise koroner by pass cerrahisi ile kalp kasına oksijen götürerek kalp yetmezliği tedavisine katkıda bulunulabilir.

Kalp kapak Değişim veya Onarımı ; Hasta olan kalp kapakçığı ile ilişkili kalp yetmezliği gelişmiş ise kapak değişim veya onarımı yolu ile kalp yetmezliği gelişimi engellenebilir veya hastalık tedavi edilebilir. Kapak değişim ameliyatlarında hastalıklı olan kapak çıkarılarak yerine mekanik veya bioprotez kapak takılmaktadır. Kapak cerrahileri açık ameliyat yerine minimal girişim gerektiren veya robotik cerrahi yöntemleri ile de uygulanabilmektedir.

İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörler (ICD); ICD'ler pile benzeyen, bir ucu cilt altına yerleştirilen bataryadan, diğer ucu kalp içine bırakılan telden oluşan cihazlardır.  ICD kalp ritmini takip eder, hayatı tehdit eden bir aritmi başlar ise kalp ritmini normale döndürmek için kalbinize şok uygular ve ritmi düzeltir.

Bir ICD kalp pili olarak da görev görebilir, kalp hızınız çok yavaşlar ise devreye girip kalp ritmini arttırabilir.

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (KRT) veya Çift Odacıklı Kalp Pili ; Kalp yetmezliği olan insanların kalplerinde zaten zayıflamış olan kalp kasının daha da düzensiz çalışmasına yol açan elektriksel sistem kaynaklı problemler vardır. Bu durumu tedavi etmek ve kalp odacıklarının senkronize halde çalışmasını sağlamak için çift odacıklı kalp pili (KRT) kullanılır.

Bu cihazda sağ ve sol karıncık içine yerleştirilen kablolar ile kalp odacıklarının uyumlu bir şekilde çalışması sağlanır. ICD ve KRT tedavilerini tek cihaz içinde bulunduran kalp pilleri de vardır.

Kalp Pompası ; Ventriküler assiste edici cihazlar (VADs) adı verilen kalp pompaları zayıflamış kalbi desteklemek için karın veya göğüs boşluğuna yerleştirilen mekanik cihazlardır. En sık sol karıncık yetmezliği olan hastalarda kullanılır. Kalp transplantasyonu yapılana kadar kişiyi hayatta tutmak amacı ile kullanılırlar.

Kalp Nakli; Bazı hastaların kalp yetmezliği o kadar ileri düzeydedir ki ilaç tedavisi ve cerrahi tedaviler yardımcı olmaz. Hasta olan kalplerinin yerine sağlam bir kalp takılması gereklidir. Kalp nakli sonrası kişiler normale yakın hayat sürdürebilirler.

Kalp yetmezliği tedavisi hakkında merak ettiğiniz konuları Elazığ Özel Mediline Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzman ekiplerine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Hekimlerimizden  online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 nolu telefonumuzu arayarak bilgi alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.
Sosyal Medyada Paylaşın: