Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Ependimom, beyin ve omurilikte ortaya çıkan nadir bir tümördür. Ependimomlar genellikle glial tümörlerin nispeten geniş bir grubunu temsil eder, beyinde ventriküllerde ya da omurilikte ortaya çıkabilir . Tüm nöroepitelyal neoplazmların yaklaşık % 5’ini, tüm pediatrik beyin tümörlerinin yaklaşık % 10’unu ve 3 yaşından küçüklerde meydana gelen beyin tümörlerinin yaklaşık % 33’ünü oluştururlar. 

Ependimomlar tüm yaş gruplarında gelişebilir, ancak çocuklarda daha yaygındır. Erkek ve kadınlarda eşit oranda görülür. Bu tümörlerin kesin nedeni bilinmemektedir.

Ependimomların, uzun yıllar boyunca ependimomların, farklılaşmış ependimositlerden kaynaklanan tümörler olduğuna inanılmaktaydı , şimdi aslında radyal glial kök hücrelerinden ortaya çıktıklarından oldukça emin olunmuştur.

Ependimom patolojisi, makroskopik olarak, orta derecede hücresel olan, loblu gri veya ten rengi yumuşak ve yaprak benzeri tümörler olma eğilimindedir. Fokal kalsifikasyon alanları olabilir. Mikroskopik olarak ise, bu tümörler iyi farklılaşmış hücrelerle karakterizedir. Karakteristik özellikleri çok nadir  olan patogenomonik ve perivasküler psödorosetler olan ependimom görülen ependimal rozet içerir. Bazen, distrofik kalsifikasyon, kanama, miksoid dejenerasyonu ve hatta nadiren metaplazi (kemik veya kıkırdak) görülür .  

Dereceye göre de sınıflandırılan birkaç farklı tipte ependimoma kanseri vardır. Ependimoma kanserleri için kullanılan sınıflandırma, kanser hücrelerinin normal hücrelere ne kadar benzediğine göre belirlenir. Derece ne kadar düşük olursa, kanser hücreleri normal hücrelere o kadar benzerdir. Farklı ependimom tipleri omurga veya beyin içindeki farklı yerlerde görülür.

Derece 1 Ependimom : Bunlar subependimomları ve miksopapiller ependimomları içerir ve tipik olarak yavaş büyürler. Miksopapiller ependimomlar omurganın alt ucunda ortaya çıkma eğilimindedir. Subependimomlar beyindeki bir ventrikülün yakınında görülür. Bu ventriküller beyin omurilik sıvısı oluşumunda rol oynar.

Derece 2 Ependimom : Bunlar en yaygın ependimomlardır. Bu sınıfta hücresel, papiller, tanitik, RELA füzyon-pozitif ve berrak hücre ependimomları dahil olmak üzere birçok ependimoma alt tipi vardır. Bunlar, beyin omurilik sıvısının üretildiği ventriküler sistem boyunca herhangi bir yerde ortaya çıkabilir.

Derece 3 Ependimom : Bunlar anaplastik ependimomlar olarak bilinir ve tipik olarak diğer derecelerden daha hızlı büyürler. Anaplastik ependimomlar genellikle kafatası, beyin ve beyin sapında bulunur. Omurilikte nadiren bulunurlar.

Tümör hücreleri bazen beyin omurilik sıvısı yoluyla yayılabilir. Bu olursa, tümörler beynin ve omurganın birden fazla bölgesinde ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bu tür kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılması nadirdir.

Ependimom Belirtileri Nelerdir?

Ependimom belirtileri durumdan duruma değişiklik göstermektedir. Birçok kişi tümörle birlikte gözle görülür semptomlar yaşamaktadır, ancak bazıları tanımlanabilecek az veya hiç semptom göstermektedir. Ependimom belirtileri bulunmaktadır ve bu belirtiler aşağıdaki gibidir:

• Boyun ağrısı

• Baş ağrıları

• Bulanık görme veya görme kaybı gibi görme değişiklikleri

• Sarsıntılı göz hareketleri

• Mide bulantısı ve kusma

• Denge veya yürüme zorluğu

• Nöbetler ve kasılmalar

• Uzuvlarda karıncalanma, uyuşma veya halsizlik

Ependimom Nedenleri Nelerdir?

Ependimom oluşmasına neyin neden olduğu henüz tam olarak bilinememektedir. Ancak özellikle çocukluk çağında karşımıza çıkan akut lösemi ya da retinoblastom gibi kötü huylu göz tümörü gibi hastalıkların tedavisinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen ışın tedavileri sonucunda çocuk ya da gençlerde ependimoma neden olabildiği ve beyin tümörünün sıklığını arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca bir kalıtsal hastalık olan nörofibramatozis tip 2 (NF – 2) hastalığı gibi bazı hastalıklarda bel omurgalarında artmış ependimom sıklığı riski bulunmaktadır.

Bunların dışında ependimom hücrelerinin bazı gen ya da kromozom anomalileri sonucunda değişimler gösterdiği saptanmıştır. Bu anomaliler sonucunda hücre gelişimi sırasında sağlıklı hücrelerin kanserli ependimom hücrelerine dönüşümü mümkün olabilmektedir.

Ependimom Tedavi Yöntemleri

Ependimomlardaki tedavi tümörün yerine, ne kadar kötü huylu olduğuna ve tümörün omuriliğe yayılım gösterip göstermediğine göre değişir. Tedavi seçenekleri cerrahi, radyasyon tedavisi ve ilaç tedavisidir.

Cerrahi tedavi: Ependimomdaki cerrahi yaklaşımda en önemli ilke tümörün mümkün olduğunca büyük bir kısmının cerrahi sırasında çıkartılmasıdır. Tümörün görünen bütün kısımlarının çıkartılabildiği hastalarda hastalığın tedavi şansı en yüksektir. Ancak bütün tümörlerde bu kadar büyük bir çıkarma mümkün olmayabilir. Cerrahi sırasında yüksek büyütme gücüne sahip mikroskopların kullanılması, cerrahın ameliyat sahasını daha net bir şekilde görebilmesine yardımcı olur. Özellikle beyin sapında veya beyin boşluklarında yerleşim gösteren tümörlerde tam çıkarma mümkün olmayabilir. Çocuklarda beyin sapına doğru uzanan ependimomalar da bu türden, çıkarılması güç tümörlerdir. Çocuklarda genellikle tanı esnasında var olan beyinde sıvı toplanması (hidrosefalus), tümörün kısmi çıkartılması ile bile bir miktar düzelebilir. Ancak genellikle bu ameliyatlarda beyin içinde hapis kalan sıvının beyin boşluklarından karın içine doğru akmasını sağlamak için yapay bir yol açılabilir. Buna ventriküloperitoneal şant adı verilir. Genellikle bu tür ameliyatlardan sonra beyin içindeki fazla sıvının dışarıya akabilmesi için kafa içinden dışına doğru bir kanal açık bırakılır. Birkaç gün sonra bu kapatılamazsa bu kez kalıcı bir kanal açılması gerekebilir.

Ameliyattan sonra tümörün ne kadarının çıkartılabildiğinin kesinleştirilmesi için MRI yapılması gerekir.

Radyasyon tedavisi: Radyasyon tedavisi daha ileri yaşlardaki çocuklar ve erişkinler için cerrahiden sonra önerilen bir yöntemdir. Cerrahi sırasında tümörün bütün görünen kısmı çıkartılsa bile radyasyon tedavisi önerilebilir. Bu şekilde yapılan tedavi yaklaşımında uzun dönemdeki başarı şansı daha yüksektir. Bu tedavinin planlanmasında hastanın yaşı, tümörün yeri, ne kadar kolaylıkla çıkartılabildiği ve yayılım gösterip göstermediği önemli kriterlerdir. Tümör sadece tek bölgedeyse radyasyon tedavisi sadece beynin o kısmına verilir. Eğer tümör yayılım göstermişse radyasyon tedavisi bütün beyine verilir; tümörün köken aldığı bölgeye ekstra bir doz verilir. Geleneksel tedavi haftada 5 gün süreyle 5-6 hafta boyunca uygulanır. Bir diğer yöntem radyocerrahi yöntemleridir. Bu tedavi şeklinde çok iyi bir şekilde odaklanmış radyasyon ışınları tümör üzerine uygulanır. Bu yöntem en sıklıkla geleneksel tedavi sonrasında tekrarlayan tümörlerde uygulanır. Küçük çocuklarda radyasyon tedavisinin uzun dönemde ortaya çıkabilecek yan etkilerinden kaçınmak için kemoterapi, radyasyon tedavisini ertelemek amacıyla uygulanabilir. Kemoterapiye rağmen tümör büyümeye devam ederse o zaman radyasyon tedavisi başlanabilir.

Kemoterapi: Bu tedavi şeklinde kanser hücrelerini öldürmeye yarayan bir takım ilaçlar kullanılarak tümör yok edilmeye çalışılır. Bazı tümörler tedaviye yanıt verirken bazıları da büyümeye devam ederler. Bebek ve çocuklardaki tümörlerde radyasyon tedavisini erteleyebilmek için de kemoterapi kullanılır.

Ependimom çocukluk çağında astrositom ve medulloblastomlardan sonra gözlenen 3. sıklıktaki beyin tümörüdür. Bu sebeple mutlaka tedavisinin yapılması gerekmektedir.

Tedavinin geciktiği her gün günlük performansta gözlenen düşüklük, konsantrasyon yeteneğinde bozulma, kişilik özelliklerinde gözlenen değişiklik, gelişimsel bozukluklar, denge ve yürüme bozuklukları, epilepsi tarzı nöbet çeşitleri, felçler, görme bozuklukları, bilinç değişimleri ve uyku problemleri gibi semptomlar giderek artarak kişinin hayat kalitesini düşürmektedir.

Eğer tedavi edilmemekte ısrarcı olunursa kafatası içinde büyümeye devam edip hastanın ölümü ile dahi sonuçlanabilecek durumlar doğurabilmektedir.

Ependimom hakkında merak ettiğiniz konuları Elazığ Özel Mediline Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümümü uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Hekimlerimizden online randevu alabilir veya +90 (424) 237 11 11 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Önemli Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimlerimize başvurunuz.

Sosyal Medyada Paylaşın: