Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

İlgi Alanları:

GEBELİK TAKİBİ VE DOĞUM
VAJİNİSMUS (CİNSEL TERAPİ)

Eğitim:

Yıl Eğitim
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (TIP EĞİTİMİ)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI (UZMANLIK EĞİTİMİ)

Yayınlar:

Yayın
A1. Ozcan Z, Celik H, Gurates B, Ozercan HI, Hanay F, Nalbant M, Dogan Z. Effects of ovulation induction agents on ovarian surface epithelium in rats. Reprod Biomed Online. 19 (3) :314-8. (2009).
A2. Celik H, Gurates B, Parmaksiz C, Polat A, Hanay F, Kavak B, Yavuz A, Artas ZD. Severity of pain and circadian changes in uterine artery blood flow in primary dysmenorrhea. Arch Gynecol Obstet. 280(4):589-92. (2009)
A3. Celik H, Gurates B, Yavuz A, Dogan Z, Cobanoglu B, Saral Y. Vulvar basal cell carcinoma with clitoral involvement. Acta Derm Venereol. 89(2):191-2. (2009)
A4. Nurkalem C, Celik H, Dagli F, Gurates B, Kavak B, Dogan Z, Baykus Y, Aydin S. Ghrelin and obestatin expression in serous ovarian tumours. Gynecol Endocrinol 28(12):941-4. (2012).
A5. Celık E, Kavak B, Dogan Z, Gurates B, Celık H. Learning curve experience in tension-free vaginal tape and transobturator tape operations for the treatment of stress urinary incontinence. Pelviperineology; 31: 48-51. (2012)
A6. Kiseli M, Artas H, Armagan F, Dogan Z. Spontaneous rupture of uterus in midtrimester pregnancy due to increased uterine pressure with previous laparoscopic myomectomy. Int J Fertil Steril. 7(3):239-42. Epub 2013 Sep 18. (2013)
A7. Ozkan Z, Gonen AN, Emir S, Yazar FM, Gul E, Artas ZD, Aslan O, Artas H. Spontaneous rupture of tubal leiomyoma causing haemoperitoneum. J Coll Physicians Surg Pak. 2014 May;24 Suppl 2:S91-2 .(2014)
B1. Kumru S, Gurates B, Simsek M, Genc KS, Dogan Z. “Adolescent Pregnancies Have an Increased Risk for Obstetric Problems” XXI European Congress of Perinatal Medicine” P186, Istanbul, Turkey
C1. Çelik, H., Gürateş B, Artaş Z, Deniz R ve Artaş H, “Servikal Ektopik Gebeliğin Metotreksat ile Konservatif Tedavisi: İki Olgu Sunumu”, Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst.”, 18 (3): 202-206 (2008).
C2. Artaş, ZD., H. Çelik, B. Gürateş, E. Aygen, H. Artaş, A. Yavuz ve MR. Özercan, Mesenteric Cystic Lymphangioma A Mimicking the Pelvic Tumor: Case Report Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 20(2):129-32 (2010)
C3. Çelik E, Artaş ZD, Kavak SB. Servikal Polip Bulunan Hastalarda Endometriyal Patolojilerin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 26(3):103-106. (2012
C4. Artaş H , Demir A, Doğan Z, Kavak B, ArtaşG. Sezaryen Sonrası Gelişen Nekrotizan Fasiitte Bilgisayarlı Tomografinin Rolü: Olgu Sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 28(2):73-75 (2014)
D1. Hanay F, Şimşek M, Gürateş B, Çelik H, Doğan Z, Nalbant M. “Olgu Sunumu Harlequin Fetus” 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Poster sunu, P108, Antalya (2006)
D2. Gürateş B, Doğan Z, Şimşek M, Kumru S, Çelik H, , Nalbant M. “2003-2006 Yılları Arasında Sezaryen Operasyonu Oranları ve Endikasyonları” 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Poster sunu, P263, Antalya (2006)
D3. Bulut Y, Kumur Y, Dilek AR, Artaş Z, Toraman ZA. “Klinik Olarak Anomali Saptanan Serviks Örneklerinde Human Papillomavirus Tipleri” Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim sempozyumu. Poster sunu, P122, Antalya (2007)
D4. Artaş, H, Baykara M, Artaş ZD, B. Gürateş, H. Çelik, “Mental retardasyonlu olguda vajinal yabancı cisim ve buna sekonder gelişen tubo-ovaryan abse: radyolojik bulgular”, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Poster sunu 208, 7-12 Kasım, Antalya, (2010).
E1. Klinik Onkoloji El Kitabı, Editör: Dennis A. Casciato, Çeviri Editörü: Bülent Yalçın. Bölüm 11 Jinekolojik Kanserler, Hüsnü Çelik, Zeynep Doğan Artaş
1. Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüksiyonda Güncel Yaklaşımlar, 23-24 Haziran Elazığ, (2006)
2. Türk Perinataloji Derneği, Antenatal Yönetim Gebe İzlem Kriterleri Kursu, 25 Mart, Elazığ (2007)
3. TSRM Derneği İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşım Ovülasyon İndüksiyonu ve Kontrolü Ovaryan Hipersitümülasyon Kursu-27 Nisan, Diyarbakır (2008
4. Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, 10 Nisan, Malatya (2008)
5. 6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 6-9 Kasım, Antalya (2008)
6. Fetal Tıp Derneği, First Trimester Screening and Diagnosis Course, 10 Nisan Malatya (2008)
7. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Doğum Günleri “Klinik Uygulamalar”, 2-3 Nisan Malatya, (2010)
8. IX. Turkish-German Gynecology Congress, 4th-8th May (2011)
9. 10. Ulusal Jinekoleji veObstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs, Antalya (2012)
10.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği VIII. Ulusal Kongresi (2012)
11.Perinatal Kurslar, Acil Obstetrik Kanamalar, 16 Mart, (2014)
12.Perinatal Kurslar, Antenatal Muayene Strajileri, 7 Nisan, Diyarbakır (2013)
13.Perinatal Kurslar, Preeklamsi Yönetimi, 14 Aralık, (2014)
14.15. Perinataloji kongresi 14-18 Ekim 2015
1. First Trimester Screening and Diagnosis, “The 11-14 week Scan Certificate”, 6th November, 2008
2. Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, (2009)
3. 6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi “Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu” , 6-9 Kasım, (2008)
4. First Trimester Screening and Diagnosis, “The 11-14 week Scan Certificate”, 10 Nisan, 2008
5. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 19-21 Ekim, (2010)
6. TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bölgesel Kurs “İnfertil Çifte Yaklaşım” 22 Mart 2015
7. Ian Donald Advanced Ultrasound Course 11-12 Ekim 2015
8. Cinsel terapi eğitimi, CİSED 2017 İSTANBUL
9. Ürojinekoloji Derneği, Jinekolojik Estetik ve Rekonstriktif Cerrahi Kursu, Temmuz 2019
10. 3rd International Cosmetology And Cosmetıc Gynecology Congress And Courses, Kasım 2019
11. Kadın Hastalıkları Ve Doğumda Fitoterapi Uygulamaları Ekim 2019