Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

İlgi Alanları:

Depresyon
Anksiyete
Travma ve ilişkili Bozukluklar
Disosiasyon
Çoğul Kişilik
Erişkin Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite
Psikotik Bozukluklar
Bipolar Affektif Bozukluklar

Eğitim:

Yıl Eğitim
1996 GATA Tıp Fakültesİ
2003 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Uzmanlık

Yayınlar:

Yayın
H.Balıbey, H.Yaşar, H.Tekeli, N. Bayar
H.Balıbey, C.Basoglu, S.Lundgren, M.O.Babaoglu, U.Yasar, H.Herken, A. Rane, A. Bozkurt, M.Cetin,
B.Özdemir, M.Erdem, A.Bolu, T.Öznur,H.Günay , H.Balıbey, S.ERCAN, Ö.Uz,
R.Tutuncu, H.Gunay, H.Balibey, D.Abaslı,
U.B.Semiz, M.Cetin, C.Basoglu, S.Ebrinc, O.Uzun, H.Herken, H.Balibey, A. Algul, A. Ates,
R.Tutuncu, S.Kılıç, C.Basoğlu, M.A. Ates, A. Algul, H.Balıbey,H.Günay, U.B. Semiz, C. Öge, S.Ebrinç, M.Çetin. Reliability and Validity of Psychopathy Checklist Revised (Turkish). Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2015;25(2):118-24.
Mehmet Alpay Ates, Recep Tutuncu, Ibrahim Oner, Sarper Ercan, Cengiz Basoglu, Ayhan Algul,Hakan Balibey, Osman Metin Ipcioglu, Mesut Cetin, Servet Ebrinc, Relationship Between Plasma Levels of Prolactin and The Severity of Negative Symptoms in Patients with Schizophrenia, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(1):27-37
Sezgin Okçelik, Ferhat Ates, Vildan Yazıcı, Hasan Soydan, Hakan Balıbey, Kenan Karademir. Erectile dysfunction after radical prostatectomy: Effect of quality of life and psychology. Rev Int Andrologia. DOİ:10.1016/ j.androl
H.Balıbey, H.Yaşar, H.Tekeli,
R. Tutuncu, H. Gunay, H. Balibey,
S.Ebrinç, Ü.B.Semiz, C.Başoğlu, M.Çetin, A.F. Baykız, H.Kandilcioğlu, H.Balıbey,
H.Yaşar, H.Balıbey, Hakan Tekeli, Semih Alay, Mehmet Güney Şenol, Türker Türker, Nalan Bayar. Genç erkek esansiyel tremor hastalarında anksiyete ve depresyon düzeyleri. Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2): 66-9
H.Yaşar , H.Balıbey, S.Alay, H.Tekeli, T.Türker, N.Bayar. Migren Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Obsesif Kompulsif Belirti Düzeyleri. Journal of Mood Disorders, 2013;3(4):156 -61 , DOI: 10.5455/jmood
Salihoğlu M, Altundağ A, Balıbey H, Çayönü M, Kendirli MT, Tekeli H. The comparison of depression, sleepiness and depression severity between patients with primary snoring and patients with obstructive sleep apnea. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2(3):107-112. doi: 10.5606/kbbu
H.Balıbey, H.Yaşar, H.Tekeli,
H.Balıbey, A.Balıkçı,
Ispir M, Tütüncü R, Balıbey H, Algül A, Ateş MA, Yılan Y, Öge C, Başoglu C. Bipolar Bozukluklu Bir Hastada Paliperidon Palmitat ve Lityum İle İlişkili Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu. Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2016;6(4):227-9
Evrensel A, Balıbey H, Tarhan N. Clinical Features and Length of Stay of Inpatients in the Psychiatric Ward of A Military University Hospital: One-Year Review [Bir Askeri Üniversite Hastanesi Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Yatış Süreleri ve Klinik Özellikleri: Bir Yıllık İnceleme]. Med-Science doi: 10.5455/medscience
A.Balıkçı, H.Balıbey,
Ayhan ALGÜL, Aytekin ÖZŞAHİN, Recep TÜTÜNCÜ, Hakan BALIBEY, Alpay ATEŞ, Cengiz BAŞOĞLU.
Taner Öznur, Mehmet Toygar, Havva Öznur, Emre Aydemir, Mustafa Alper, Beyazıt Garip, Hakan Balıbey. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Olgularında Uyku Kalitesi ile Saldırganlık Düzeyinin İlişkisi [The Relationship between the Level of Aggression and the Sleep Quality in Patients with Posttraumatic Stress Disorder] TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014: 0(0)
H.Balıbey, H.Günay,
C.Çelik, M.Erdem, A.Balıkçı, B.Özdemir, H.Balıbey,
H.Balıbey, H.Günay,
A.Balıkçı, H.Balıbey,
Hakan Balıbey, Huseyin Gunay, M. Alpay Ates, Psikiyatrik Hastalıklar ve Yanlış Uygulamalar, Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2013;4(3):51-5.