Mediline Hastanesi Elazığ Mediline Hastanesi Elazığ
  • Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No:133 /23100 Elazığ
  • 0 (424) 237 11 11
  • 7/24 ACİL

Eğitim:

Yıl Eğitim
1998 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
2010 Fırat Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Doktora
28-29 Haziran 2008 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBID) “Sekizinci 0-6 Ay Arası GKD-PEV Tanı ve Tedavisi Uygulamalı Kursu”
18-21 Şubat 2009, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji “Temel Bilimler ve Araştırma Okulu”
13-15 Mart 2009 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBID) “Bilimsel Çalışma Planlama ve Sunum Teknikleri Kursu
22-24 Mayıs 2009 İlizarov Yöntemleri Uygulama ve Geliştirme Derneği-TURKISH ASAMİ “XIV. İlizarov Kursu”

Deneyim:

Yıl Deneyim
04/2012 - 08-2012 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Trvamatoloji Anabilim Dalı “Omurga Cerrahisi” alanında görevlendirme
05/2018 - 07/2018 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Trvamatoloji Anabilim Dalı “Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri” alanında görevlendirme

Yayınlar:

Yayın
Tosun HB, Serbest S, Baloğlu M, İnanmaz ME, Köse KÇ (2013). Tophaceous Gout with Atypical Localization without Hyperuricemia or an Inflammatory Gout Attack. Turkish Journal of Rheumatology (ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY), 28(2), 136-140., Doi: 10.5606/tjr.2013.2857
Tosun HB, Gumustas SA, Agir I, Uludag A, Serbest S, Pepele D, Ertem K (2015). Comparison of the effects of sodium hyaluronate-chondroitin sulphate and corticosteroid in the treatment of lateral epicondylitis: a prospective randomized trial. Journal Orthopaedic Science 20(5), 837-843. Doi: 10.1007/s00776-015-0747-z
Tosun HB, Serbest S, Uludag A, Gumustas SA, Çelik S (2016). Fixator-assisted tibial lengthening over a plate in a patient with sequelae of poliomyelitis. Medicine (Baltimore), 95(44(e5252)), 1-5., Doi: 10.1097/MD.0000000000005252,
Tosun HB, Gümüştaş SA, Kom M, Uludağ A, Serbest S, Eröksüz Y (2016). The effect of sodium hyaluronate plus sodium chondroitin sulfate solution on peritendinous adhesion and tendon healing: An experimental study. Balkan Medical Journal, 33(3), 258-266 Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.140172
Tosun HB, Gurger M, Gumustas SA, Uludag A, Üçer Ö, Serbest S, Çelik S (2017). The effect of sodium hyaluronate-chondroitin sulfate combined solution on cartilage formation in osteochondral defects of the rabbit knee: an experimental study. Therapeutics and Clinical Risk Management, 13, 523-532., Doi: 10.2147/TCRM.S133635
Tosun HB, Serbest S, Gumustas SA, Uludag A, Çelik S (2017). Learning Curve for Surgical Treatment of Acetabular Fractures: A Retrospective Clinical Study of a Practical and Theoretical Training Course. Medical Science Monitor, 23, 5218-5229., Doi:10.12659/MSM.907393
Tosun HB, Uludag A, Serbest S, Gumustas SA, Erdogdu İH (2014). A rare case of extensive diffuse nonpigmented villonodular synovitis as a cause of total knee arthroplasty failure. International Journal of Surgery Case Reports, 5(7), 419-423., Doi: 10.1016/j.ijscr.2014.04.031
Tosun HB, Gumustas SA, Agır I, Uludag A, Sancar S (2014). A Rare Cutaneous Complication of Insulin in a Patient With Type 2 Diabetes That Developed Foot Necrosis at the Injection Site: A Result of Inadequate Patient Education. Journal of Endocrinology and Metabolism, 4(1-2), 36-38., Doi: 10.14740/jem210w
Tosun HB, Serbest S, Turk BA, Gumustas SA, Uludag A (2015). Giant malignant peripheral nerve sheath tumor of thigh in an adolescent with neurofibromatosis type 1: a case report, International Medical Case Reports Journal, 8, 267-271., Doi: 10.2147/IMCRJ.S92015
Tosun HB, Agir I, Gumustas SA, Serbest S, Uludag A, Celik S (2016). Tibial Lengthening Using a Fixator-Assisted Lengthening Plate: A New Technique. Trauma Monthly, 21(5:e25340), 1-6., Doi: 10.5812/traumamon.25340
Tosun HB, Uludağ A, Demir S, Serbest S, Yasar MM, Öznam K (2020). Effectiveness of Iloprost in the Treatment of Bone Marrow Edema. Cureus, 12(9): e10547. doi:10.7759/cureus.10547
Tosun HB, Yılmaz E (2009). Talusun osteokondral lezyonlarının tedavisinde mikrokırık yöntemi sonuçlarımız. Fırat Tıp Dergisi, 14(3), 175-180
Tosun HB, M. Bulut, Karakurt L, Belhan O, Serbest S (2010). Gelişimsel kalça displazisi taraması için yapılan kalça ultrasonografisi sonuçlarının değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 15(4), 178-183
Tosun HB, Bulut M, Karakurt L, Serbest S (2011). Doğumsal radius psödoartrozunda yan yana distal radioulnar bifurkasyon sinostoz tekniği ile ön kola tek kemik yapımı. Dicle Tıp Dergisi, 38(1), 83-86.
Tosun HB, E.Yılmaz (2009). Talusun osteokondral lezyonlarında mikrokırık yöntemi ile tedavi sonuçlarımız. 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc.- 43 (Suppl I) s:124, 3-8 Kasım 2009, İzmir/Türkiye
Tosun HB, Varış O, Karakurt L, Yılmaz E. (2009). Proksimal humerus kompleks anterior kırıklı çıkığının tedavisinde yeni bir teknik. 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc.- 43 (Suppl I), s:169, 3-8 Kasım 2009, İzmir/Türkiye
Tosun HB, Baloğlu M, Serbest S (2012). Hiperürisemi ve enflamatuar gut atağı olmaksızın elde görülen gut tofüsü: Nadir bir olgu. 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, s:115, 23-26 Mayıs 2012, Gaziantep/Türkiye
Tosun HB, Serbest S, Uludağ A (2014), Doğuştan gerilmiş başparmak deformitesi: Olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc.- 47 (Suppl I), s:174, 29 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya/Türkiye
Tosun HB, Kom M, Gümüştaş S, Uludağ A, Serbest S, Eröksüz Y (2014). Sodyum Hyaluronate/Sodyum Kondroitin Sulfate Solusyonunun Peritendinöz Yapışıklık ve Tendon İyileşme Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma (sözlü bildiri). 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2(2), s:44, 15-18 Mayıs 2014, Bursa/Türkiye.
Tosun HB, Uludağ A, Serbest S, Gümüştaş S, Erdoğdu Hİ (2014). Total diz artroplastisi yetmezliğinin bir nedeni olarak nadir görülen aşırı yaygın nonpigmente villonoduler sinovit: Olgu sunumu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc.- 48 (Suppl I), s:207, 12-16 Kasım 2014. Antalya/Türkiye
Tosun HB, Ağır İ, Gümüştaş S, Uludağ A, Serbest S, Çelik S (2014). Fiksatör yardımlı uzatma plağı ile tibial uzatmalar için yeni bir teknik. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc.- 48 (Suppl I), s:163, 12-16 Kasım 2014. Antalya/Türkiye
Tosun HB, Uludağ A, Serbest S, Gümüştaş S, Çelik S (2015). Ayak başparmak distal falanksinin duplikasyonu (bifid başparmak): Olgu sunumu. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc.- 49 (Suppl I), s:146, 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya/Türkiye
Tosun HB, Serbest S, Gümüştaş S, Uludağ A, Çelik S (2015). Asetabulum cerrahi tedavisinde uygulamalı kursların cerrahi deneyime katkısı ve öğrenme eğrisi (Sözlü Bildiri). 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc.- 49 (Suppl I), s:262, 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya/Türkiye
Tosun HB, Gürger M, Gümüştaş SA, Uludağ A, Üçer Ö, Çelik S, Serbest S (2016). Tavşan dizinin osteokondral defektlerinde sodyum hyaluronat-kondroitin sülfat kombine solüsyonunun kıkırdak oluşumuna etkisinin araştırılması (Sözlü Bildiri). 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc.- 50 (Suppl I), s:26, 25-30 Ekim 2016, Antalya/Türkiye
Tosun HB, Uludağ A, Serbest S, Gümüştaş SA, Çelik S (2016). Polio sekelli bir hastada eksternal fiksatör yardımlı uzatma plağı üzerinden tibial uzatma: Teknik not. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc.- 50 (Suppl I), s:148, 25-30 Ekim 2016, Antalya/Türkiye
Tosun HB, Gürger M, Serbest S, Uludağ A (2018). The results of Metaizeau technique after closed reduction in displaced radius neck fractures (sözlü bildiri). 16th National Congress of the Turkish Society for Surgery of the Hand and Upper Extremity and 5th National Congress of the Hand Therapist Society, (Abstract Supplement Hand Microsurg 2018;7:Suppl1 doi:10.5455/handmicrosurg.10799), 6-9 May 2018, Denizli/Turkey
Tosun HB, Gürger M, Serbest S, Uludağ A (2018). An interesting complication after radius neck fracture: Radius head dislocation (sözlü bildiri). 16th National Congress of the Turkish Society for Surgery of the Hand and Upper Extremity and 5th National Congress of the Hand Therapist Society, (Abstract Supplement Hand Microsurg 2018;7:Suppl1 doi:10.5455/handmicrosurg.10799), 6-9 May 2018, Denizli/Turkey
Tosun HB. Gecikmiş aşil tendon yırtıklarında cerrahi tedavi (Bilimsel konuşma- sözlü bildiri) (2018). XIV. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, 4 Ekim 2018/Salon 2 saat:16:48-16:59, 2-6 EKİM 2018, Gloria Kongre Merkezi, Antalya/Türkiye